ENGELLİ DOSYASI

 
 

Kişiler ve Kurumlar Açısından Türkiye’de Engelliler Politikasının Oluşumu

Engellilik, ancak kuşatıcı bir sosyal politika aracılığı ile çözümlenmesi mümkün olan bir olgudur. Etkili ve başarılı bir sosyal politika uygulaması ile ancak engellilik sorunu çözülebilir ve engelliler politikası oluşturulabilir. Dolayısıyla Engelliler Politikasının oluşumu sosyal politikanın gelişmişlik seviyesi ile yakından ilgilidir. Engellilik, birçok sosyo-ekonomik soruna sebebiyet vermektedir. Bunun çözümü ise, çözüm bulma gayreti gösteren bütüncül bir sosyal politika uygulaması ile mümkündür. Türkiye’de sosyal politika, gerek akademik (teorik), gerekse devlet (belediye), yani uygulamalar açısından yetersiz kaldığı için, kendi dünyamıza uygun millî nitelik taşıyabilen bir özürlüler politikası da henüz tam olarak oluşturulamamıştır. Ancak, son yıllarda hızlı bir sosyal değişim ile birlikte gün ışığına çıkan engellilik sorununa ilgi gösteren gönüllü kişi ve kurumların sayısı da artmaktadır. Bunların hepsini tek tek burada sıralamak elbette mümkün değildir. Aralarında iş adamları, hayır sever vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerinin değerli mensupları, milletvekilleri, bürokratlar ve akademisyenler yer almaktadır. Engelliler dünyasına maddî, fikrî ve(ya) siyasî anlamda katkıda bulunan üç önemli şahsı ve kurum olarak da Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü (http://www.eyh.gov.tr) burada tanıtmak istiyorum:

 

Seyyar, Ali; Aydemir, Erkan; İnsan Kaynakları Yönetiminin Engelli Dostu Yaklaşımı Nasıl Olmalı? (Küçükçekmece Belediyesi Örneği); 06 - 07 Kasım 2014; Kocaeli Üniversitesi; Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu.

SEYYAR, Ali; “Bağcılar’da Engelli Politikaları ve Engellilere Yönelik Uygulamalar” (ed. Bozlağan, Recep), Bağcılar Perspektifi, Bağcılar Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2013.

AFŞİN, Erol; "Engelli Öğretmen Sorun Olur Mu?", 02.07.2013.

Namal, Mete Kaan ve Yunus Köleoğlu(2011); "Türkiye'de Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğunun Uygulamadaki Durumu", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsu Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, s. 73-91.

VELİ, İbrahim; “Kavramları Yerli Yerinde Kullanma Sanatı”, Milli Gazete, 09.04.2010.

Yenibaş, Hasan; “İslam'ın Engellilere Bakışı“; Yeni Ümit Dergisi; Sayı : 84; Nisan - Mayıs - Haziran 2009.

Turan Yalçın; İki Üniversite Tamamlamış İşitme Engelli Bir Yazar İle Röportaj; “Sessiz Dünyadan Seslenen Başarılı Bir Şahsiyet: Turan Yalçın”; 17.11.2009.

İsrafil BAYRAKÇI, Güler Yüzlü, Kalp Gözü Açık, Şair Ruhlu Bir Anadolu İnsanı

Özürlülerin Hamisi: Bizim First Lady’miz Hayrünnisa Gül Hanımefendi

Ünlü Şovmenimiz Ayhan YARICI

Ünlü İş Kadınımız DİLEK SABANCI

TBMM’ye giren İlk Görme Engelli Milletvekili LOKMAN AYVA

T.C. Başbakanlık-Özürlüler Dairesi Başkanlığı Başkan Vekili Sosyolog Dr. MEHMET AYSOY

İZ BIRAKAN MEŞHUR ÖZÜRLÜLER VE HAYAT HİKAYELERİ

ENGELLİLERİN HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

2006 ÖZÜRLÜLER KONGRESİ Hakkında Zorunlu Bir Açıklama

 

 

 

ÖZÜRLÜLÜK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ