GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİ

 

 

 • Çalışma Alanları:

 • - Gazi ve ailelerine sağlanan sosyal haklar ile ilgili araştırma yapmak ve projeler geliştirmek

 • - Gazi ve ailelerinin yaşamış oldukları sorunları tespit ederek bu sorunların oluşmadan önlenmesine yönelik politika önerilerini hazırlamak ve ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına sunmak


 • - Şehit ailelerine sağlanan sosyal haklar ile ilgili araştırma yapmak ve projeler geliştirmek

 • - - Şehit ailelerinin yaşamış oldukları sorunları tespit ederek bu sorunların oluşmadan önlenmesine yönelik politika önerilerini hazırlamak ve ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına sunmak

 • - - Gazi ve şehit ailelerine yönelik sosyal yardım sistemleri geliştirmek ve yerel yönetimlerle ortak projeler geliştirmek


 • - Gazi ve şehit ailelerinin toplum içinde hak ettikleri itibara sahip olmalarını sağlayıcı ve toplumsal farkındalığı arttırıcı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek

  Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye’de ve Dünya’da savaş ve terör olayları yaşanmaktadır. Bağımsızlıklarını ve sahip oldukları ülke topraklarını kaybetmemek uğruna savaşan veya terörle mücadele eden güvenlik görevlileri ve hatta sivil vatandaşlar, bu uğurda ya hayatlarını yitirmekte ya da yaralanarak zor hayat şartları altında yaşamak zorunda kalmaktadır. Devletler, hayatlarını yitiren vatandaşlarının geride kalanları ve hayatta kalanların kendileri ve aileleri için, çeşitli sosyal politikalar ve hizmetler uygulayarak, bu sorunun en asgari derecede hissedilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda uygulanan sosyal koruma politikalarının temel gayesi; ülkesinin varlığı için hayatından veya sağlığından olan fedakâr vatandaşların ve ailelerinin toplum içinde, insan şeref ve haysiyetine yaraşır şartlarda, hayatlarını huzur ve refah içinde idame ettirmelerini sağlamaktır.

 •  

 • Türkiye'de Şehit ve Gazilerle İlgili Akademik Yayınlar: • - Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gazilere ve şehit ailelerine yönelik sosyal politikalar hakkında detaylı bilgi için bkz. "Sosyal Politikalar Açısından Gaziler ve Şehit Aileleri"
  - Türkiye'de Gazi ve Şehit Ailelerine Sağlanan Sosyal Haklar ile ilgili bir makale için bkz.
  "Türkiye’de Gazi ve Şehit Ailelerine Sağlanan Sosyal Haklar ve Gazi ve Şehit Aileleri Bilgi Bankası Oluşumunun Sağlanmasında Batman İli Örneği"
  - Türkiye'de terör mağduru istihdamına yönelik bir makale için bkz.
  "Türkiye'de Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğunun Uygulamadaki Durumu"
   
  - BAŞBUĞ, Aydın; "Asker Kişilerin Beden Ve Ruh Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Zararlardan Milli Savunma Bakanlığının Sorumluluğu", İş ve Hayat Dergisi, Sayı:1, Ocak-Haziran 2015.
   
  - SEYYAR, Ali; "Şehit Yakınlarına Manevi Sosyal Hizmet Uygulamaları", 3. Ulusal Sosyal Hizmet Öğrenci Kurultayı; Sosyal Hizmet Öğrenci Birliği Derneği; 30 Nisan-01. Mayıs 2015; Üsküdar-İstanbul.
   
  Türkiye'de Şehit ve Gazilerle İlgili Haberler:
  Gazi ve Şehit Aileleri'nin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi, 09.05.2014.
  Malul Sayılmayan Gaziler Derneği ve Sosyal Ar-Ge Derneği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sunmak üzere "Malul Sayılmayan Gazilerin Sorunları İle İlgili Rapor" düzenlemiştir. Rapora ulaşmak için tıklayınız...
  Gazi ve Şehit Aileleri Ar-Ge Merkezimiz, Malul Sayılmayan Gaziler Derneği'ni Ağırladı, 02 Şubat 2014
   
  Türkiye'de Şehit ve Gazilerle İlgili Siteler:
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
  Türkiye Muharip Gaziler Derneği
  Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği
  Malul Sayılmayan Gaziler Derneği
  Gaziler Dergisi
  Terör Şehitleri ve Gazileri
  Gazi J.Uzm.Çvş. Fırat ZORBA'nın Web Sitesi
   
  Dünya'da Gazilere Yönelik Uygulanan Sosyal Politikalar
  Bu özel dosyada; Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali SEYYAR'ın Uluslararası Sosyal Politika dersinde öğrencileri tarafından hazırlanan ve Dünya'nın çeşitli ülkelerinde gazilere sağlanan sosyal haklar derlenmiştir.
   

  Anzak Malullerin Sosyal Hakları, (Hazırlayan: Yasin Özdemir)


 • Avustralyalı Gaziler ve Hakları, (Hazırlayan: Ufuk Bingöl)

 •  

 • Belçika'da Şehit ve Gaziler, (Hazırlayan: ?) 

 •  

 • Fransa'da Gazilere Sağlanan Sosyal Haklar-1, (Hazırlayan: Şule Yılmaz)

 •  

 • Fransa'da Gazilere Sağlanan Sosyal Haklar-2, (Hazırlayan: Turan Aydın)

 •  

 • İngiltere'de Gazilere Yönelik Sosyal Politikalar, (Hazırlayan: Muhsin Arslan)

 •  

 • İran'da Gazilere ve Şehit Ailelerine Yönelik Sosyal Politikalar, (Hazırlayan: Cemile Evkaya)

 •  

 • İsrail’de Saldırılarda Ölenlerin Yakınlarına ve Yaralananlara Sağlanan Haklar (Hazırlayan: Hayrettin Şahin) 

 •  

 • Kanadalı Gaziler ve Sosyal Hakları (Hazırlayan: Mustafa Uğur)

 •  

 • Yunanistan'da Gazilere ve Şehit Ailelerine Yönelik Sosyal Politikalar, (Hazırlayan: Taylan Uztürk)   


 • Gazilerimizle Yapılan Röportajlar

 • Kore Gazisi Şevki Akbar (Röportajı Yapan: Rukiye Turgut)

 • Kore Gazisi Derviş Çiftçi (Röportajı Yapan: Hande Soylu)

 • Kore Gazisi Mehmet Kahya (Röportajı Yapan: Merve Ayaz)

 • Kore Gazisi Ahmet Aras (Röportajı Yapan: Minevver İnanmak)

 • Şehit Serkan Sağır'ın Ailesi (Röportajı Yapan: Belma Sabun, Sabri Çelebi, Merve Çukur, Fulya Gürer)

 • Kıbrıs Gazisi Şahmerdan Atlay ile Röportaj (Röportajı Yapan: Merve Şenyürek ve Büşra Zengin)


 • Çanakkale ve(ya) İstiklal Harbi'ne Katılan Gazilerimizle Mülakatlar
 • ÖZPUNAR, Hasan; "Gazilerden Hatıralar-1", Taşpınar Dergisi, Sayı:14, Yıl: 2015.

 • ÖZPUNAR, Hasan; "Gazilerden Hatıralar-2", Taşpınar Dergisi, Sayı:15, Yıl: 2015.