Sosyal Siyaset Kürsüsü'ne Hoş Geldiniz

 

Sosyal gelişmenin ve ilmî ilerlemenin ana kaynağının merak hissi olduğunu hemen herkes kabul etmektedir. Bundandır ki, “merak ilmin hocasıdır” sözü, darb-ı mesel hâline gelmiştir.

Çağımız bilgi edinme ve bilgiyi hızlı değerlendirme çağıdır. Şüphesiz elektronik iletişim araçları, bilgi alış verişini hızlandırdığı gibi, bilgi kalitesini de artırmaktadır.

Bilgiyi, ona meraklı olanlarla paylaşmak, bilginin önemini kavrayanlar için çok önem arz eden bir konudur. Hem zaruri, hem de bir zevktir. Bilgi, paylaşıldıkça değer kazanır ve topluma faydalı olur. Bu keyfiyet elbette sosyal bilimler için de geçerlidir.

İşte bu sebepten dolayıdır ki, bu site, sosyal meselelere duyarlı olan, toplumsal sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yapmak isteyenler için açılmıştır. Sosyal konuları, doğru ve gerçekçi bir yaklaşımla ele alabilmek için, sosyal bilimlerin temel dallarını ve kavramlarını, aralarındaki inter-disipliner bağları iyi anlamak gerekmektedir.

Bunun için “Sosyal Siyaset Kürsüsü”nün, sosyal siyaset ile ilgili konulara meraklı olan, bu alanda araştırma yapan ve kaynak arayan, sosyal alanlarda yayınlanan kitap ve makaleleri okumak isteyen herkes için faydalı olacağını ümit ediyoruz.

Sitemiz, üniversite öğrencilerimiz ile etkin iletişim kurma gâyesini de gütmektedir. Bundan dolayıdır ki, sosyal meselelerin mâhiyetini yeni tanımaya başlayan üniversite gençlerinin, merak edip çözemedikleri problemlerine yardımcı olabilmek için, onlara ayrı bir dosya açtık. Burada, verdiğimiz derslerle ilgili ders notları, geçmiş yıllarda imtihanlarda geçen örnek sorular ve önemli açıklamalar yer alacaktır.

Sitemizin, ilk aşamalarında belki bir çok eksiği olabilir. Bunların zamanla giderilmesi için, azamî çaba göstereceğiz. Değerli bilim adamlarımızın katkıları ve kıymetli öğrencilerimizin istekleri ve soruları doğrultusunda sitenin kapsamı ve mâhiyeti de derinleşerek genişleyecektir.

Üniversitelerimizin ve gençlerimizin, bilimsel kemiyet ve keyfiyet açısından dünyada önemli bir noktaya gelmesi için, daha çok çalışmamız lazım. Bu çalışma, bireysel olmaktan çok, müşterek olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Sitemizin, ilmî çalışmalarımızın buluşma ve tartışma adresi olması dileği ile misafirlerime sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

   Prof. Dr. Ali Seyyar
   aliseyyar@sosyalsiyaset.net