Kitaplar

 

Tıbbî Sosyal Hizmetlerde MANEVÎ BAKIM

Daha önce Şefkatli Eller Yayını tarafından çıkan “Sosyal Hizmetlerde Manevî Bakım” kitabı, Prof. Dr. Ali Seyyar tarafından geliştirilerek “Tıbbî Sosyal Hizmetlerde Manevî Bakım” ismi altında RAĞBET YAYINLARI tarafından yeniden basıldı. Kitabın II. baskısında ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer’in Önsöz’ündeki tespitleri ve yorumları dikkat çekicidir. Faruk Beşer, kitap ve yazarı hakkında şunları dile getirmektedir:

Faruk Beşer, kitap ve yazarı hakkında şunları dile getirmektedir:

“Ülkemizde de Sakarya Üniversitesinin çalışkan ve velûd hocalarından Prof. Dr. Ali Seyyar bizde ihmal edilmiş bu önemli konuyla ilgilenen nadir bilim adamlarımızdandır. Sosyal siyasetle ilgili pek çok eserinin yanında, genel anlamda manevî sosyal hizmetler, dar anlamda sosyal ve manevî bakım uygulamalarına yeni açılımlar sağlayan çok değerli kitapları çıktı. Multi disipliner bir yaklaşımla millî kültürümüze ve geleneksel aile yapımıza uygun bir yaklaşımla kaleme aldığı kitapların içinde “Tıbbî Sosyal Hizmetlerde Manevî Bakım” kitabının ayrı bir anlamı vardır. Bütün bu orijinal çalışmaların, Türkiye’de alanında bir ilk olduğunun altı çizilmelidir. Tek başına bu çalışmalar bile Manevî Bakım’ın bizde de bir bilim dalı haline getirilmesi için, yeterli kaynak sayılabilirler. Hemşirelik Yüksek Okullarında, Tıp ya da İlahiyat Fakültelerinde böyle bir dersin bulunması veya bu isim altında müstakil bir bölümün açılması, insanı ruh/beden bütünlüğü olarak ele alma adına modern bir uygulama olabilir. Bütüncül bakım hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Manevî Bakım anlayışının, gerek sağlık sektöründe, gerekse sosyal bakım hizmetlerinde bundan böyle kurumsal bir nitelik kazanmasını ümit ederim. “Tıbbî Sosyal Hizmetlerde Manevî Bakım” isimli çalışmanın, hasta, özürlü ve yaşlıların sorunlarıyla ilgilenen özellikle hekimlere, hemşirelere, sosyal hizmet uzmanlarına ve bakıcı personele son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri Prof. Dr. Ali Seyyar hocamızın bu çalışmasıyla baş başa bırakıyorum. Gayret bizden, muvaffakiyet Rabbimizden…”

 

Arka Kapak Yazısı:

Multi disiplinler bir yaklaşımla milli kültürümüze ve geleneksel aile yapımıza uygun bir yaklaşımla kaleme aldığı kitapların içinde Prof. Dr. Ali Seyyar’ın “Tıbbi Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım” kitabının ayrı bir anlamı vardır. Bütün bu orijinal çalışmaların, Türkiye’de alanında bir ilk olduğunun altı çizilmelidir. Tek başına bu çalışmalar bile Manevi Bakım’ın bizde de bir bilim dalı haline getirilmesi için, yeterli kaynak sayılabilirler. Hemşirelik Yüksek Okullarında, Tıp ya da İlahiyat fakültelerinde böyle bir dersin bulunması veya bu isim altında müstakil bir bölümün açılması, insanı ruh/beden bütünlüğü olarak ele alma adına modern bir uygulama olabilir. Bütüncül bakım hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Manevi Bakım anlayışının, gerek sağlık sektöründe, gerekse sosyal bakım hizmetlerinde bundan böyle kurumsal bir nitelik kazanmasını ümit ederim. Dolayısıyla bu önemli çalışmanın, hasta özürlü ve yaşlıların sorunlarıyla ilgilenen özellikle hekimlere, hemşirelere, sosyal hizmet uzmanlarına ve bakıcı personele son derce faydalı olacağını düşünüyorum.

Prof. Dr. Faruk Beşer

 

Bakıma muhtaç yaşlı, özürlü ve kronik hastalar genelde geri dönüşümü olmayan bakıma muhtaçlık gerçeği ile baş başa kaldıklarında değişik türde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Sosyal politika (sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler) merkezli bakım çalışmalarıyla ün yapmış olan Prof. Dr. Ali Seyyar, bu yeni kitabında bakım hizmetlerini, bütüncül bir perspektiften ele alıp, bakıma muhtaç kişilerin manevi ihtiyaçlarını karşılayacak bir bakım modelini tanıtmaktadır. Bu kitap, sadece profesyonel elemanlar için hazırlanmış da değildir. Bizzat bakıma muhtaç olanlar, bakıcı aile fertleri ve yakınları bu kitabın gönül rahatlatıcı mesajlarından yararlanabilirler. Manevi boyutlu bakım dünyasına yolculuk yapmak isteyen herkesin bu kitabı okumasını tavsiye ederim.

Dr. Mehmet Aksoy

 

Sağlık hizmetleri ile bakım hizmetlerini birbirinden ayırmak imkansızdır. Bakım hizmetleri genel başlık olarak ele alındığında; öz bakım, tıbbi bakım, sosyal bakım, spritüel (manevi) bakım gibi ana alt başlıklara ayrılabilir.

III. Özürlüler Şurası, bakım Hizmet Türleri Komisyonu Raporu

Prof. Dr. Ali seyyar hocamız, konusu bakım hizmetleri olan “III. Özürlüler Şurası”na beklendiği gibi damgasını vurdu. Yıllarını “Bakım” ve “Bakıa Muhtaç”lara adamış bir bilim adamı olduğundan bazen söylemleri sertleşti bazen herkesi rahatlattı. Kolay değil, bir bilim adamı olarak bu işleri kendine dert edinmiş ve Türkiye’de pek de yerini dolduracak olmadığından, herkes onun sözlerini dinledi. Hocamızın son dönemde damgasını vuran “Manevi Bakım” düşüncesinin önümüzdeki dönemlerde daha çok tartışılmaya açılmasını ve dile gelmesini bekliyoruz.

Reyhan Gazel SİTE