İstanbul’da “Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Çalıştayı” Düzenlendi

 

01 Ocak  2014

Çalıştay’a Sosyal Ar-Ge Derneği Adına Prof. Dr. Ali Seyyar Katılmıştır. Ali Seyyar, modern dünyada ve çarpık bir süreç içinde gelişen Türkiye’de “risk altında olan çocuklar” kavramının yeniden tanımlanması ve genişletilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle bir tespitte bulunmuştur: “Risk altında olan çocuklar, sadece sokak çocuklarından veya yoksul ailelerin yoksul çocuklarından ibaret değildir. Refah seviyesi sosyal adaletsiz bir şekilde de olsa artan bir Türkiye’de zengin ailelerin zengin çocukları da bir sosyal risk unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Manevî boşluğa bağlı olarak Satanizm, intihar olayları, alkolizm, bireycilik ve sosyal duyarsızlık bu ailelerin çocuklarında daha fazla görülmektedir.”

 

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Çalıştayı, Başakşehir STK Platformu tarafından 28-29 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Retaj Royale Otel’de gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya akademisyenler, uygulayıcılar, sivil toplum gönüllüleri, yerel yönetim temsilcileri ve bürokratlar katılmıştır.

Çalıştay’ın açılış konuşması Başakşehir STK Platformu adına Şakir Okutan tarafından yapılmıştır. Sırasıyla Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kaymakam Fatih Kocabaş, İstanbul AK Parti Milletvekili Harun Karaca birere açılış konuşması yapmışlardır. 2 gün süren çalıştayda risk altında olan ve korunması gereken çocukların sorunları ve ihtiyaçları tartışılmıştır. Çalıştay sonucunda geliştirilmiş olan çözüm önerileri ve sosyal hizmet modelleri, risk altındaki çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak maksadıyla ilgili kurumlarla paylaşılmış ve bir sosyal projeye dönüştürülmüştür.

Çalıştay’ın amacı şu şekilde belirlenmiştir:

“Ülkemizde meydana gelen toplumsal değişme, kentleşme, sanayileşme, iç göç hızının artması ve aile kurumunun parçalanmasına paralel olarak sosyal sorunlarda önemli bir artış gözlemlenmektedir. Artan sosyal sorunlardan en çok etkilenen çocuk ve ergenlerdir. Çocuk korunmaya, ilgiye ve sevgiye muhtaç bir varlıktır. Ancak ebeveynler çocuklarına yeterli düzeyde ilgi ve sevgi göstermez, kişilik gelişiminde uygun rol model olamaz ise çocuk uyum, davranış sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Aile içinde onay görmeyen, takdir görmeyen, bağımsızlaşma süreci desteklenmeyen çocuk, yani otoriteyle, baskıyla ya da koruyucu anne-baba tutumları ile bastırılan çocuk, sokakta arkadaş grubu içerisinde güçlenir, kişilik ve kimlik kazanır, bağımsızlık kazanır ve bu çocuğun sokakta yaşama, sokağa bağımlı olma sürecini artırır. Çocuk artık aileden koparak sokak kültürünün bir parçası haline gelir. Başak Şehir Stk. Platformunca düzenlenen “Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar” çalıştayı ile çocukları risk altında kalmasına sebep olan faktörleri belirlenmesi, Başakşehir İlçesinde risk altındaki çocuklarımıza yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilitasyon hizmetleri belirlemek amaçlanmaktadır.”

AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Bu çalıştayın sonunda inanıyorum ki projelerin bir kısmı uygulanır, bir kısmı uygulanmaz ama ilerde önümüzde örnek olması bakımından çok kıymetli fikirlerin, projelerin çıkacağına inanıyorum. En azından Başakşehir’de belki sivil toplum örgütlerimizin toplumun temel meselelerini göz önünde bulundurarak böyle açılımların yapılması beni çok mutlu etti. Bundan dolayı emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum.”

Çalıştay’da bir oturum başkanı olarak katılan Prof. Dr. Ali Seyyar ise şu tespitlerde bulunmuştur:

“Refah artışı, bazı ailelere yeni maddî imkânlar kazandırmıştır. Her şeyi kolayca elde edebileceğini düşünen bu ailelerin çocukları, manevî ve sosyal duyarlılık ve sorumluluk yönden eksik eğitilmektedir. Bu da netice itibariyle çocukların toplum, komşu ve akraba gibi yakın sosyal çevreden uzaklaştırmaktadır. Zengin ailelerin zengin çocukları bu süreç içinde daha bencil, mağrur, egosantrik ve anti-sosyal olmaktadır. Bu da kişisel olarak manevî sapkınlıklara yol açmaktadır. Satanizm gibi içi boş fakat kişileri ruhî bunalımlara ve intihara sürükleyen tehlikeli akımlara kapılanlar arasında zengin çocukların sayısı artmaktadır. Dolayısıyla refah artışı, iktisadî, manevî ve sosyal denge, bilinç ve sorumluluk parametreleriyle paralel bir şekilde gelişmezse, yoksul ve zengin aileler arasında sosyal uçurum daha da büyüyeceği gibi zengin çocuklar da yeni bir sosyal grup olarak karşımıza çıkacaktır. Onun için genelde yerel sosyal politikaların, özelde ise yerel sosyal hizmetlerin manevî değerlerle donatılmış olarak yürütülmesi gerekmektedir.”

Katılımcı Akademisyenler

Prof. Dr. Ali Seyyar / Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi; Sosyal Ar-Ge Derneği: Sosyal Siyaset Ar-Ge Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Ali Rıza Abay / Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ergün Yıldırım / Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Burhanettin Can / Araştırma Kültür Vakfı
Doç. Dr. Osman Abalı / İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu / İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fethi Güngör / Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Taşdemir / Halk Sağlığı Müdürü
Doç. Dr. Hasan Hüseyin EKER / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Abdulhakim BEKİ / İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yüksel Erdoğdu / Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman / Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Genç / Aile Bakanı Müşaviri
Uzm. Dr. Gülsen Ataseven / Türkiye Aile Platformu Onursal Başkanı
Uzm. Zeki Karataş / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Uzm. Kemal Güdek / İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Uzm. Fatih Kılıçaslan / İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Uzm. Hüseyin Şahin / Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Metin Öksüz / Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Y. O.
 

Çalıştay Programı

Düzenleyen Kuruluş: Başakşehir STK. Platformu
Çalıştay Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Abdulhakim Beki

 

28.12.2013 Cumartesi
09:30: Kayıt
10:00-10:30: Açılış ve Protokol Konuşmaları
10:45-12:00: I. Oturum
Durum Tespiti: Başakşehir İlçesinin Genel Yapısı
Başkan: Prof. Dr. Ergun Yıldırım
Başakşehir Örnekleminde İstanbul’da Madde Bağımlılığı ve Gençlik
Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman
Türkiye Gençlik Raporu
Prof. Dr. Burhanettin Can
12.00-13:00: Ara
13.00-14:30: II. Oturum
Çocukların Risk Altında Kalmasına Sebebiyet Veren Temel Unsurlar
Başkan; Prof. Dr. Ali Seyyar
Çocuklarda Psiko-Sosyal Risk Etkenleri
Uzm. SÇ. Kemal Güdek
Çocukların Risklerden Korunmasında Erken Tanı ve Uyarı Sistemi
Uzm. Zeki Karataş
14.30-15.00: Ara
15.00-16:30: III. Oturum-Genel Değerlendirme
Başkan: Prof. Dr. Ali Rıza Abay
16.30-16:45: Ara

 

29.12.2013 Pazar

09:30:11:00: IV. Oturum
Risk altındaki Çocukları Korumaya Yönelik Yapılması Gereken Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar
Başkan: Doç. Dr. Osman Abalı
B. Çekmece Örnekleminde Bağımlı Gençlerle Çalışma
Bayder Halil Dülger- Hakan Suğur
Esenler Örnekleminde Bağımlı Gençlerle Çalışma
Din Görevlisi Ömer Faruk Yazar
11:00-11:15: Ara
11:15-12:45: V. Oturum
Risk altındaki Çocukları Korumaya Yönelik Yapılması Gereken Rehabilitasyon Çalışmaları
Başkan: Doç. Dr. Fethi Güngör
Bağımlılık Kader Değil Çare Var!
Aybuder Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Tufan Koçak
Risk Altında Çocuklara Yönelik Hizmetlerde STK Koordinasyonu
İkadder Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ozan Akyol
12.45-14.00: Ara
14.00-15.30: Çalıştay Sonuç Raporu
15.30: Kapanış

 

Daha fazla bilgi için bkz:

http://www.aksam.com.tr/yasam/risk-altindaki-cocuklar-calistayi/haber-272341

http://www.haberler.com/risk-altinda-ve-korunmasi-gereken-cocuklar-5481818-haberi

http://www.haber3.com/risk-altindaki-cocuklar-icin-calistay-duzenlendi-haberi-2394069h.htm