Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

 

Yüksek Lisans Tezleri ;

 

Konulara İlişkin Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezleri

   
Sosyal Tarih
  • Yavuz, Halil İbrahim; TARAKLI VE GÖYNÜK ÇEVRESİNDE ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ; YÜKSEK LİSANS TEZİ; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ; Sakarya Mayıs 2004
Google