Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

SOSYAL GÜVENLİK BİLİM DÜNYASINA TÜRKİYE’DE İLK KEZ ANSİKLOPEDİK BİR SÖZLÜK KAZANDIRILDI

 

Kitabın İsmi: SOSYAL GÜVENLİK TERİMLERİ-ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK

Yazar: Doç. Dr. Ali Seyyar

Yayın tarihi: Nisan 2005

Teknik Bilgiler: 400 sayfa, 16,5 x 24 cm 2, 80 gr.

İnternetten Satın Almak İçin

Sosyal Güvenlik Terimleri
Doç.Dr. Ali SEYYAR

 

SUNUŞ

Daha önceden de çeşitli çalışmalarıyla tanıdığımız değerli meslektaşımız Doç. Dr. Ali Seyyar, bu kez “Sosyal Güvenlik Terimleri Sözlüğü” adlı bu çalışmasıyla okuyucuların (ilgililerin) karşısına çıkmaktadır.

Sosyal Güvenliğin aslında herkesi ilgilendirmesine ve özellikle ülkemizde çeşitli nedenlerle köklü sorunlara sahne olmasına rağmen, bu Kuruma ait kavram ve terimlerin yeterince algılanıp bilindiği söylenemez. İşte bu yayın, Sosyal Güvenliğin temel kavram ve terimlerini Türkçe, İngilizce ve Almanca adlarıyla ve özet içeriğiyle sunan bir ilktir. İleriki basılarında daha da geliştirileceğini beklediğimiz bu değerli çalışması için, Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Ali Seyyar’ı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

 

Prof. Dr. Ercan Akyiğit

 

Yazar’dan ÖNSÖZ

Sosyal Güvenlik, toplumların temel ihtiyaçlarından biri olmasına rağmen bundan yüz yıl öncesine kadar devlet politikalarında hemen hemen hiçbir şekilde yer almayan bir konu idi. Bugün ise, sosyal politikaların omurgası mesabesinde olan sosyal güvenlik, ülkelerin Anayasalarında dahî yer alacak kadar önemli bir konudur.

Sosyal güvenlik, modern toplumların temel sosyal ihtiyaçlarından biri olması hasebiyle, gerek teorik (akademik), gerekse uygulama boyutuyla sosyal güvenlik alanında oluşmuş kavram ve terimlerin yerli yerinde kullanılabilmesi için, bunların tanımlanması ve açıklanmasına ihtiyaç vardır.

Her bir mesleğin ve bilim dalının kendine ait terminolojisi vardır. Bilimsel anlamda gelişmiş veya bilime önem veren ülkelerde, her bir bilim dalının zamanla oluşturduğu terimlerden meydana gelen birden fazla sözlük bulmak mümkündür. Bu sözlükler, bilim dallarının temel kavramlarını yazılı olarak tanımladıkları ve izah ettikleri için, zamanla kendi içlerinde bir kavramsal birlik ve bütünlük oluşturulmuştur.

Bilim dallarının gelişimi, o dalda kullanılması gereken eski ve yeni terimlerin, belirli bir kavramsal zeminden hareketle, derinlik ve içerik açısından zenginleştirilmesi ile mümkündür. Bunun için de ilk önce bu kavramlara yer verildiği bir sözlüğün meydana getirilmesi şarttır.

Ülkemizde, sosyal bilimler alanında akademik hassasiyetle hazırlanmış ansiklopedik sözlüklerin sayısı çok azdır. Sosyal Güvenlik ile ilgili bir sözlük ise, şimdiye kadar her nedense ortaya çıkmamıştır. Türkiye’de ansiklopedik anlamda tarafımızca ilk kez hazırlanan SOSYAL GÜVENLİK SÖZLÜĞÜ, Sosyal Güvenlik konularında önem arz eden veya sık sık kullanılan temel kavramları hem tanımlamakta, hem de terimlerin sosyal hayata pratik yansımaları olmaları hâlinde genelde Türkiye uygulamaları açısından kanunî kaynaklara dayanarak, geniş çaplı açıklamalarda bulunmaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLÜĞÜ, sosyal araştırmacılar, sendika temsilcileri, işverenler, çalışanlar, gazeteciler, sosyal hizmet uzmanları, sosyal bilim uzmanları, muhasebeciler, kısacası sosyal güvenlik, sosyal sigorta ve sosyal hizmetler bilim ve meslekleri ile yakından ilgisi olanlar için hazırlanmıştır. Sözlükten, üniversite fakültelerinin sosyal nitelikli bölümlerinde ve özellikle SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ve(ya) HUKUKU gibi derslerin okutulduğu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde okuyan öğrencilerin azamî derecede istifade etmeleri mümkündür.

Mükemmel veya mükemmele yakın bir eser veya ansiklopedik sözlük meydana getirmek, belki de her bilim adamının içinden geçirdiği bir arzudur. Ancak, şunu da kabul etmek gerekir ki, insan gayretiyle elde edilen neticeler, ilk etapta başarılı gibi görünse de, belirli bir dönem sonra özellikle yeni ihtiyaçlara cevap verme noktasında bazen yetersiz kalabilmektedir. Diğer taraftan, gerekli itinayı göstermemize rağmen, her eserde gayrî ihtiyarî olarak yine de bazı hata veya eksiklikler olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki, vâkî olan hatalarımızın, dikkatli okurlarımız tarafından tashihini istirham ederim.

 

Doç. Dr. Ali Seyyar

 

İnternetten Satın Almak İçin

Sosyal Güvenlik Terimleri
Doç.Dr. Ali SEYYAR