aliseyyar@sosyalsiyaset.net

 

 

Türkçe-İngilize-Almanca Açıklamalı
<<<SOSYAL SÖZLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irk Merkezcilik: [Race centralism // Rassenzentralismus]: Başka bir medeniyetin, dünya görüşünün fikir veya tezahürlerini, insanın, mensup olduğu kültürün, dünya görüşünün fikir ve uygulamalarının penceresinden bakması ve tek taraflı olarak değerlendirmesi. // Yabancı kültürleri, kendi değerlerinden ziyâde, kendi bakış açışımıza göre yorumlamak.

Irk: [Race // Rasse]: Fizikî (anatomik) ve fizyolojik karakterlerinin yanında zekâ ve kültür itibariyle farklı olduğu düşünülen bir insan topluluğu.

Irkçı Devlet: (Bkz. Ultra-Nasyonalist Devlet).

Irkçılık: [Racism // Rassismus]: Kalıt (miras) yoluyla edinilen belirli fizikî hususiyetleri paylaşan bir nüfusa-topluluğa, daha çok önyargılı bir biçimde üstün olma veya aşağıda olma niteliklerinin yüklenmesi...

J

Jakobenizm: [Jacobenism // Jakobinimus]: Fransız Devrimi sırasında ortaya çıkan radikal siyasî akımlardan birisi..

Jest: [Gesture // Geste]: Cömertliği, iyiliği, fazileti, fedakârlığı ve(ya) soyluluğu gibi olumlu hasletleriyle dikkati çeken davranış...

Google

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın