Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

Özürlülük ve Özürlülerle İlgili Yazılar & Makaleler


Makaleler
  • HIZIROĞLU, Mahmut, Umu Sanem CITCI, Serdar ORHAN; "Perceptıon Of Dısabılıty Employment By Turkısh Managers And Employers"; Information Technologies, Management and Society, 2009, Volume 2, No. 2, 71 - 79.
• KIRKINCI; Mehmet, ; Kambur Çocuk, Hayatım-Hatıralarım; Zafer Yayınları; İstanbul; 2004; ss. 390–394
• SEYYAR; Ali "Almanya'da Meslekî Eğitim ve İstihdam Kurumu Olarak Özürlüler Çalışma Atölyesi"; MERCEK Dergisi; Nisan 2001; Yıl 6; Sayı 22.
• SEYYAR; Ali, "Uluslar Arası Boyutuyla Özürlü Kota Sistemi" KAMU İŞ Dergisi; Sayı 1; Cilt 6; Ekim 2000.
• SEYYAR; Ali, "Türkiye'de Özürlülerin Demokratik Katılımı"; SARAY REHABİLİTASYON Dergisi; T.C. Başbakanlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk     Esirgeme Kurumu; Sayı: 5; Ocak-Mart 2000.
• SEYYAR; Ali,“Özürlülüğün Tanımlanmasındaki Sosyal Faktörlerin Önemi”; SARAY REHABİLİTASYON Dergisi; T.C. Başbakanlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; Sayı: 2; Nisan-Haziran 1999.
• SEYYAR; Ali,“Türkiye’de Özürlülerin İstihdamına Yönelik Yeni Düzenlemeler”; DÜNYA Gazetesi; 03.12.1998.
• SEYYAR; Ali,“Dünden Bugüne Özürlülerin Yaşama Hakkı”; YAŞAMA SEVİNCİ Dergisi; Yıl:9; Sayı: 103; Ekim-Kasım 1998.
• SEYYAR, Ali; “ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLERE DÖNÜK ÖZEL CİNSEL EĞİTİM VE BAZI ÖNERİLER”; (ed): “Özel Eğitim ve Rehabilite Hizmetlerine İhtiyaç Duyan Bireyler ve Aileleri”; Yayınlayan: Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocukları ve Aileleri Araştırma Eğitim ve Dayanışma ve Yardımlaşma Deneği; Ankara; Mart 2005.
• SEYYAR; Ali; “Türkiye’de Yeni Özürlüler Politikasının Temel Stratejileri Çerçevesinde Engelli Kadınların Durumu”; Engelli Kadın Sempozyumu; 29-30.04.2005; Kocaeli. 
• Seyyar, Ali; "İŞ DÜNYASI VE İSTİHDAM AÇISINDAN SAKARYA’LI ÖZÜRLÜLER"; Sakarya Ekonomi Dergisi; Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası yayın Oragnı; Yıl 7; Sayı: 39; Haziran-Temmuz 2005.
• SEYYAR ALİ ve DİĞERLERİ (ORTAK ÇALIŞMA) “Zihinsel Özürlüler ve Cinsellik” Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları; Ankara; 2005
• Mehmet Aysoy; “Engelsiz-İş ve İstihdam Projesi”; Engelsiz Bülten; Sayı 4; Türkiye Sakatlar Derneği Yayınları; Eylül 2005.
• EROL ERDOĞAN; Çatısız Okul; Özür Artık Özürlünün Değil; Mili Gazete; 02.12.2005.
• Seyyar, Ali; Özürlülere Dönük Bütüncül Sosyal Politika Şart; Milli Gazete; 3-4 Aralık 2005.
• Erol Erdoğan; Özürlülüğü Aşmanın İlk Durağı: Eğitim; Milli Gazete; 08.12.2005-
• Ertürk, Benan Berrin; İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslar arası Sınıflandırılması; ÖZ-VERİ Dergisi; Sayı 1; Cilt 1; Eylül 2004.
• Osunluk, Hatice; Yaşam Seyri Teorisi Ve Özürlüler; ÖZ-VERİ Dergisi; Cilt 1; Sayı 1; Eylül 2004
• Bölükbaşı Renan; Toplum Temelli Rehabilitasyon; ÖZ-VERİ Dergisi; Cilt 1; Sayı 1; Eylül 2004.
• Alpagut, Gülsevil; “Özürlüler Hakkında Kanun Ve Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu Konusunda Mevzuattaki Son Değişiklikler; Mercek Dergisi, Ekim 2005.
• Turgut ÇAKAR; ENGELLİ KADIN VE YEREL YÖNETİMLER; Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (Türkiye Sakatlar Derneği ile Altınokta Körler derneği Kocaeli Şubesi); Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu Yay.; Kocaeli; 29-30 Nisan 2005.
• Nalan ENGİN, M GUVELİ, T GÜLTEKİN, A ÜNAL; TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYON PROGRAMINDA ENGELLİ KADIN PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (Türkiye Sakatlar Derneği ile Altınokta Körler derneği Kocaeli Şubesi); Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu Yay.; Kocaeli; 29-30 Nisan 2005.
• Fatma FİDAN ve Sinem SAÇ; EVDE ve EVLİLİKTE ENGELLİ KADIN OLMAK ENGELLİ BİR KADININ YAŞAMINDAN KESİTLER; Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (Türkiye Sakatlar Derneği ile Altınokta Körler derneği Kocaeli Şubesi); Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu Yay.; Kocaeli; 29-30 Nisan 2005.
• Mehmet AYSOY; Sosyal Politika ve Yaşlılık; I. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi; 23-25 Eylül 2005; Balçova Termal Otel – İZMİR.
• Mehmet AYSOY; Sosyal Politika ve Özürlülük; I. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi; 23-25 Eylül 2005; Balçova Termal Otel – İZMİR.
• Şafak, Şükran; Erkal, Sibel; Çopur, Zeynep; YAŞLILIKTA SAĞLIKLI KONUT VE KAZALAR; ÖZVERİ- DERGİSİ; C. 2; Sayı 2; Aralık 2005.
• Karaman, Hayrettin; Özürlülük İle İlgili Sorular ve Cevaplar; www.hayrettinkaraman.net.
• Şahin, Ahmed; “SAKAT DOĞMA İHTİMALİ OLAN ÇOCUK ALDIRILIR MI?”; Zaman Gazetesi; 20.06.2006.
• Talip Rıza; “BACAĞI KESİK ÇOCUK VE GERÇEK ENGELLİLER”; www.herkul.org; 12.06.2006.
• KÜÇÜKDAĞ, Yusuf; CUMHURİYET’TEN ÖNCE DEZAVANTAJLI GRUPLARLA İLGİLİ UYGULAMALARA DAİR BAZI TESPİTLER, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Sempozyum Sunumu.
• Işık, Zeynep; Bir Sabır İmtihanı; Sızıntı Dergisi; Yıl :29 Sayı :337; Şubat 2007
• Erol Erdoğan - Ayakkabılarını ellerine giyen çocuk
• KULA, M. Naci; BEDENSEL ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLAR İLE DİNİ TUTUMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, İslami Araştırmalar Dergisi, Din Psikolojisi Özel Sayısı 2006
• KULA, M. Naci; ENGELLİLERE VERİLECEK TEBLİĞ ve İRŞAD HİZMETİ
• KULA; M. Naci; Engelli Birey Ve Ailesinin Sosyal Uyumunda “Yaratılanı Hoş Gör Yaradandan Ötürü” Anlayışının Rolü; Tasavvuf Dergisi; Sayı : 15 Temmuz - Aralık 2005
• EFE, Adem; “ Engelli Birey Ve Ailelerinin Sorunları, Toplumdan Beklentileri Ve Din (Isparta Spastik Çocuklar Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Örneği)”; Süleyman Demirel Üniversitesi; İlahiyat fakültesi Dergisi; Yıl:2006/1; s. 16, ss. 169-198.
• Sancaklı, Saffet; “HZ. PEYGAMBER’İN ENGELLİLERE KARŞI BAKIŞ AÇISININ TESBİTİ”; Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi; Yıl: 6, C. 6, Sayı: 2, Samsun, 2006.
• Seyyar, Ali; Türkiye’de Özürlülere Tanınan Sosyal Haklar; Ribat Dergisi; KASIM 2007; Yıl 26; Sayı 299.
• Reyhan Gazel; ÖZÜRLÜLER ŞURASI'NIN ARDINDAN
• Seyyar, Ali; SOSYAL SİYASET EKSENİNDE YEREL ÖZÜRLÜLER POLİTİKASI (ÖZÜRLÜ DOSTU YEREL SOSYAL POLİTİKALAR); Yerel Siyaset Dergisi; Sayı 27; 2008.
• Seyyar, Ali; BİRLİK; TC Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Yayın Organı; Yıl 7; Sayı 8; Ocak-Mart 2008.
• Seyyar, Ali; Özürlü İstihdamına Yönelik Korumalı İşyeri; Marmara Çalışanlar Federasyonu; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konferansı; İstanbul; 22.03.2008;
• Seyyar, Ali; “Dünden Bugüne Batı'nın Ve İslâm Medeniyeti’nin Özürlülere Bakışındaki İlim Ve İnsanlık Ölçüsü” Muradiye Dergisi, Mart 2008.
• Seyyar, Ali; Özürlülük Bir musibet Midir? Manevî Paradigmalar Açısından Özürlülüğün Muhasebesi”; Yeni Yüzyıl Dergisi; Sayı 4; Haziran 2008; ss. 22-24.
• Seyyar; Ali; “Çocuk Hakları Bağlamında Özürlü Çocukların Toplum Hayatına Tam Katılımının Teminine Yönelik Sosyal Politikaların Türkiye Boyutu”; I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi; 25-27 Şubat 2011; İstanbul.
• Seyyar; Ali; Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları: Anne-Baba ve Öğretmenler İçin”; (Hazırlayan: Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu); Engelli Çocukların Cinsel İstismarına Karşı Korunmaları (Ali Seyyar); Çocuk Hakları Kongresi; Çocuk Vakfı Yayınları 86; İstanbul; Şubat 2011.
• Yürek Felsefesi - Reyhan Gazel (Kitap)
• Kara, Elif; Zihinsel Engelli Çocukları Olan Ailelerin Çocuklarının Durumunu Dini Açıdan Değerlendirmeleri; 19 Mayıs Üniversitesi; İlahiyat Fakültesi Dergisi; 2008.
• Veli, İbrahim; “Aktif Özürlüler Şurası”; Milli Gazete; 20.11.2009.
• Veli, İbrahim; “Hükümetin engellilik testi”; Milli Gazete; 05.10.2009.
• Veli, İbrahim; “Özürlüleri Özgür Kılmak…”; Milli Gazete; 05.12.2008.
• Veli, İbrahim; "Hükümetin Özürlüler Politikası", Milli Gazete, 19.11.2008
• Seçilmiş Anne-Babalar Seçilmiş Çocuklar, Genç Dergisi; Özürlüleri Kapak Konusu Yaptı
• Besiri; Arzu; Ötekilerin Cinselliği;www.sosyalsiyaset.com, 23.07.2009.
• Seyyar, Ali; "Dünya ve Türkiye Uygulamaları Açısından Manevi Bakım", Özürlüler İdaresi Raporu, 18.07.2009.
• Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırlamış olduğu "T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Faaliyetlerinin Denetimi ile Özürlü Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde Özürlülük Konusunda Toplumsal Bilinç ve Duyarlılık Oluşturulması Amacıyla Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Bu Tür Çalışmaların Düzenli ve Verimli Şekilde Yürütülmesi ve Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler" adlı, 27/08/2009 tarih ve 2009/5 Sayılı Raporu
• Kula, Naci; “Engelliler ve Engelli Ailelere Yönelik Hizmetler”; 12-16 Ekim 2009; TC Diyanet İşleri Başkanlığı; IV. Din Şurası; Komisyon Tebliği; Ankara.
• Bacağı Kesik Çocuk ve Gerçek Engelliler; http://www.herkul.org/tomurcuk/index.php?article_id=3735 , 14.11.2009.
 
 
 
  Diğer Makaleler

1.) ÖZMEN, Ö,T. ve Diğerleri, “Özürlü Bireylerin İstihdam Edilmelerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Model Analizi”, 3. Verimlilik Kongresi, 14-16 Mayıs 1997, Bildiriler, MPM,No.599, Ankara; 1997.

2.) Bilgin, K.; “Özürlülerin İstihdamı”, Türk-İş Yıllığı ’99, 1997’den 1999’a Değişimin Dinamikleri, Türk-İş Araştırma Merkezi; 2000.

3.) Çivi,A., (2001), “Özürlülerin İstihdamı, Çalışma Koşulları ve Bunlarla İlgili Politikalar ve Öneriler”, Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları, Görme Özürlüler Eğitim Konferansı, 24-25 Mart 2000, Bildiriler, Ankara: Körler Federasyonu Yayını no: 4; 2001.

4.) Karataş, Kasım; “Özürlülerin İstihdamı ve Çalışma Yaşamında Karşılaşılan Sorunlar”, Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları, Ankara, 24-25 Mart 2000,Yay.Haz.: Kasım Karataş, Ankara: Körler Federasyonu; 2001.

5.) Keskin, D., (2001), “Özürlülerin İstihdamında İstihdam Koşullarının Ve Biçiminin Önemi” Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları”, Görme Özürlüler Eğitim Konferansı, 24-25 Mart 2000, Bildiriler, Körler Federasyonu Yayını, No: 4; 2001.

6.) Kuzgun, K. İ.; “Türkiye’de Özürlülerin İşgücüne Katılımında Model Oluşturulması Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları”, Görme Özürlüler Eğitim Konferansı, 24-25 Mart 2000 Bildiriler, Körler Federasyonu Yayını, No: 4; 2001.

7.) Alkan Meşhur, H. Filiz; Engellilerin Çalışma Yaşamına Katılma Gereği ve Uygulanan İstihdam Politikalarının Değerlendirilmesi; Öz-Veri; C. 1; Sayı 2; Aralık 2004.

8.) Yılmaz, Zuhal; Çalışan Özürlülerin İş Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunları Etkileyen Etmenler; Öz-Veri; C. 1; Sayı 2; Aralık 2004.

9.) Uşan; Fatih; Kamu ve Özel Sektör Açısından Özürlü İşçi İstihdamı; Öz-Veri; C. 1; Sayı 2; Aralık 2004.

10.) Mutluoğlu; Lütfiye; Türkiye’de Çıraklık Eğitimi Sisteminde Özürlüler; Öz-Veri; C. 1; Sayı 2; Aralık 2004

11.) Erdiken; Behram; Anadolu Üniversitesi Engelliler Yüksek Okulu’ndan Mezun Olmuş İşitme Engelli Öğrencilerin İstihdamı, İş Durumu ve Ayrımcılık; Öz-Veri; C. 2; Sayı 1; Aralık 2004Mayıs 2005.

12.) Alkan Meşhur, H. Filiz; Bilişim Teknolojilerinin Engelliler İçin Önemi; Öz-Veri; C. 3; Sayı 2; Aralık 2006.

13.) Erdiken; Behram; Yüksek Okulu Mezunu İşitme Engelli Gençlerin İş Durumu; Öz-Veri; C. 3; Sayı 2; Aralık 2006.

   
   
   
   
   

 

Google
 

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın