Örnek Vize ve Final Sınav Soruları

 

 

Yaşlılar Politikası

SORULAR

1.) Organizmanın zaman içinde işlevlerinde gerilemesi, fizikî yeterliliğin azalması ve bedenî olarak bozulması sürecinin bir başka adı nedir?

a) Kronolojik yaşlanma
b) Biyolojik yaşlanma
c) Psiko-sosyal yaşlanma
d) Ekonomik yaşlanma
e) İhtiyarlaşma

 

2.) Yaşlılığın sosyal yönlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim dalının adı nedir?

a) Sosyal geriatri
b) Geragoji
c) Sosyal bakım bilimi
d) Sosyal yaşlanma
e) Sosyal Gerontoloji

 

3.) Gelişmiş ülkelerde orta yaşlı grup (ileri yaş) hangi yaşları kapsamaktadır?

a) 75-84
b) 85 ve üstü
c) 65-74
d) 60-64
e) 55-59

 

4.) Hayat beklentisindeki artış ile doğum oranlarındaki düşüş, nüfusun yaşlanmasına yol açmaktadır. Bu dönüşüme ne isim verilmektedir?

a) Demografik geçiş
b) Demografik yaşlanma
c) Demografik gelişme
d) Demografik boşluk
e) Demografik bitiş

 

5.) Gelişimin çok yönlü olarak devam ettiğini ve hayatın sadece bir bölümü ile sınırlı olmadığını iddia eden sosyal teoriye ne isim verilmektedir?

a) Hayat boyu sermaye teorisi
b) Hayat rotası yaklaşımı
c) Sosyo-çevresel teori
d) Hayattan geri çekilme teorisi
e) Sosyal gelişim kuramı

 

6.) Esas olarak sosyo-ekonomik politikaların yaşlıların hayat standardını belirlediğini ve yaşlılığın uyum sağlayabileceklerini ileri süren makro analizci teorinin kısaca adı nedir?

a) Sosyal alış veriş teorisi
b) Sosyal yeniden yapılanma analizi
c) Yaşlılığın politik ekonomisi
d) Sembolik etkileşim teorisi
e) Alt-kültür kuramı

 

7.) 2007 adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre 60 yaş ve üstü, 70 milyonluk Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak kaçını (sayı - oran) teşkil etmektedir?

a) 14 milyon - % 20
b) 3,5 milyon - % 5
c) 7 milyon - % 10
d) 21 milyon - % 30
e) 5 milyon - % 7

 

8.) Yaşlıların sosyal rollerini-aktivitelerini bırakmalarını ve beşerî münasebetlerini sınırlamalarını savunan teoriye ne denilmektedir?

a) Hayat rotası yaklaşımı
b) Hayattan geri çekilme teorisi
c) Sosyo-çevresel kuram
d) Sosyal çöküş teorisi
e) Etkileşimci yaklaşımlar

 

9.) Fizyolojik kayıp ve(ya) fonksiyonel yetersizliklerinden dolayı dış desteğe ihtiyaç duyan yaşlı insana ne denilmektedir?

a) Korunmaya muhtaç yaşlı
b) Korunmaya muhtaç miskin
c) Bakıma muhtaç yaşlı
d) Bakıma muhtaç kişi
e) Sosyal desteğe muhtaç yaşlı

 

10.) Yaşlılara yönelik sosyal hizmet içerikli bakımın bir başka adı nedir?

a) Sosyal bakım
b) Yaşlı bakımı
c) Manevi bakım
d) Yaşlıların sosyal refahı
e) Yaşlı hizmetleri

 

11.) Hangi kanunî düzenleme çerçevesinde yoksul yaşlılara düzenli olarak yaşlı maaşı ödenmektedir?

a) 1977 tarih ve 2022 sayılı kanun
b) 1986 tarih ve 2022 sayılı kanun
c) 2005 tarih ve 2022 sayılı kanun
d) 1977 tarih ve 3294 sayılı kanun
e) 1986 tarih ve 3294 sayılı kanun

 

12.) Toplum idaresinin yaşlıların elinde bulunduğu bir sisteme ne denilmektedir?

a) Siyasî Geragoji
b) İdarî Gerontoloji
c) Gerontokrasi
d) Geriatrik katılımcılık
e) Gerontoizm

 

13.) Kurumsal bakım ne demektir?

a) Her evde sistematik bakım
b) Herhangi bir sosyal hizmet kurumunda bakım
c) Huzurevinde özel bakım
d) Bakım merkezinde öz bakım
e) Rehabilitasyon merkezinde bakım

 

14.) İngiltere’de normal emeklilik yaşı erkekler - kadınlar için kaçtır (2010 yılı için)?

a) 65 - 60
b) 64 – 61
c) 62 – 61
d) 60 – 60
e) 65 - 65

 

15.) Yaşlılara yönelik sosyal-refah hizmetlerinin daha çok klientalist (kayırmacı ve ‘oy karşılığı’ mantığına göre işlediği iddia edilen ülke hangisidir?

a) Almanya
b) İsveç
c) İsviçre
d) İtalya
e) İngiltere

 

16.) Bakıma muhtaç yaşlılara yönelik sosyal bakım güvence sisteminin gittikçe karma bakım modeline dönüştüğünü ileri süren görüşün ana temelleri nelerdir?

a) Hem sosyal yardım hem de sosyal hizmetler birlikte uygulanmaktadır
b)Hem sosyal hem de manevî bakım birlikte uygulanmaktadır
c) Hem bakım ödeneği hem de bakım hizmetleri birlikte uygulanmaktadır
d) Bu modelde hem primsiz sistem hem de sosyal refah hizmetleri mevcuttur
e) Bu modelde hem karmaşık sosyal ağlar hem de finansman kaynakları mevcuttur

 

17.) “Yaşlılar Köyü” projesi daha çok hangi ülkede uygulanmaktadır?

a) Almanya
b) İsveç
c) İsviçre
d) İtalya
e) İngiltere

 

18.) Kronolojik yaş, aşağıdaki hangi unsur ile başlayan bir süreçtir?

a) Yaşlanma tarihi
b) Doğum tarihi
c) Emeklilik tarihi
d) Torun sahibi olma tarihi
e) Evlenme tarihi

 

19.) Gerek yaşlılık sigortasından, gerekse kamusal sosyal yardımlardan istifade edebilmek için, uluslar arası boyutuyla genelde kabul görmüş kronolojik yaş sınırı kaçtır?

a) 60
b) 62
c) 63
d) 65
e) 67

 

20.) Bir sosyal devlette nüfusun yaşlanması (toplum içindeki yaşlı oranın artması) hangi sonucu doğurmaktadır?

a) Sosyal güvenlik sisteminin gelirleri azalır ve giderleri artar.
b) Sosyal güvenlik sisteminin gelirleri ve giderleri azalır.
c) Sosyal güvenlik sisteminin gelirleri ve giderleri artar.
d) Sosyal güvenlik sisteminin gelirleri artar ve giderleri azalır.
e) Sosyal güvenlik sisteminin gelirleri ve giderleri değişmez.

 

 

 

 

 

 

CEVAPLAR

1) b 5) b 9) c 13) b 17) e
2) e 6) c 10) a 14) a 18) b
3) a 7) c 11) a 15) d 19) d
4) a 8) b 12) c 16) c 20) a