Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri

Konulara İlişkin Yayınlanmış Makaleler

   
Sosyal Psikoloji
  • Seyyar, Ali; BAKIMA MUHTAÇ İNSANLARIN YAŞAMA HAKKI SINIRLANDIRILMALI MIDIR?; İktisat Dergisi; Sayı: 387; Şubat-Mart 1999.

• KURUTKAN M. Nurullah ve ERDOĞAN Ekrem; “BİO-İKTİDAR KAVRAMI BAĞLAMINDA CİNSELLİK”;  4. Ulusal, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi; 15-16 Eylül 2005; Sakarya Üniversitesi Yayınları; 2005.

• KULA, M. Naci; BEDENSEL ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLAR İLE DİNİ TUTUMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, İslami Araştırmalar Dergisi, Din Psikolojisi Özel Sayısı 2007
• KULA, M. Naci; GENÇLERDE IZDIRAP TECRÜBESİNE BAĞLI DİNİ KRİZLE BAŞA ÇIKMAYA YÖNELİK ÖNERİLER, Gençlik ve Dönemi 2 , İsav İlmi Tartışmalar Toplantısı kitabı, İstanbul 2003
Google
 

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın