Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri >>

 

Konulara İlişkin Yayınlanmış Makaleler

   
Sosyal Ahlak
  • Aydın, Mehmet S.; Tıp Ahlâkına (Etiğine) Dair; Zaman Gazetesi; 06.05.2002.
• Aydın, Selim; Üniversitelerde Yaşanan Ahlâkî Problemler; Sızıntı Dergisi; Sayı: 211; Ağustos 1996.
• Diken, Ahmet; İşletmelerde İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk İlişkisi; Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu; Merkez Matbaacılık; Sakarya; 1998.
• İzveren, Adil; Toplumsal Törebilim (Sosyal Ahlâk); Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Bilim Dizisi 1; Ank.; 1980.
• Keser, Hakan ve Zengingönül, Oğul; "Ahlâk - İşletme Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk İlişkisi"; Kamu-İş Dergisi; Cilt 3; Sayı 4; Temmuz 1994.
• Keser, Hakan ve Zengingönül, Oğul; "Ahlâk - İşletme Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk İlişkisi"; Kamu-İş Dergisi; Cilt 3; Sayı 4; Temmuz 1994.
• Mugan,Can Şımga;”Ahlâk; Toplumsal ve Kişisel Değerler: Muhasebe Mesleği ve Eğitimi Üzerindeki Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi; C.:1, Sayı: 2; Haziran1999
• Oğuz, Şeref; “Kurumsal Dalkavukluk”; Star Gazetesi; 23.03.2006.
• Pekdemir, Recep; “Türkiye’de Muhasebe Mesleği ve Meslek Ahlâkı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 4; Ekim 1999.
• Sarıtaş, İlyas; İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk; Siyasette ve Yönetimde Etik; Adapazarı; 1998.
• Sarıtaş, İlyas; İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk; Siyasette ve Yönetimde Etik; Adapazarı; 1998.
• Şenatlar, Burhan; Bilimsel Araştırma Etiği; Görüş Dergisi; 0cak-Şubat 2001.
• Tekineş; Ayhan, TIBB-I NEBEVΒDE TIBBÎ ETİK, Tıp Etiği ve Tarih Dergisi
• Yıldız, Gültekin ve Erdoğmuş, Nihat; Toplulukçu Kültürde Makyavelist Davranış ve Bir Uygulama; Siyasette ve Yönetiminde Etik; Adapazarı; 1998.
Google

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın