Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri

 

Konulara İlişkin Yayınlanmış Makaleler

   
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
  •  Seyyar, Ali; “ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MEVZUAT AÇISINDAN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI”; Ankara Üniversitesi; Sağlık Eğitim Fakültesi; Sağlık Eğitimi Bölümü; “I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu”; Tarih: 24.-26. 11. 2004; Yer: Ankara; Poster Bildiri (M. Nurullah Kurutkan ile ortak).
•  Selek, Cihan; “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI”; TUHİS; Sayı: 1-2; Cilt 19; Ağustos-Kasım 2004.
Google