Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

Ali Seyyar ve Cihan Selek Öz’den Yeni Bir Kitap

 

 

İnternetten Satın Almak İçin

İNSAN KAYNAKLARI TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK)
Ali Seyyar ve Cihan Selek Öz

 

İNSAN KAYNAKLARI TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK)

 

ÖNSÖZ’den
Türkiye’de özellikle 1990’lı yıllardan itibaren insan kaynakları ve yönetimi anlayışı gündeme gelmeye başlamıştır. Bu dönemden sonra özellikle akademik alanda yoğun bir şekilde insan kaynakları üzerine araştırmalar, tartışmalar yapılmış ve sevindirici bir şekilde alanla ilgili yayınlar çıkmıştır. Gazeteler, insan kaynakları ekleri ve dergiler yayınlamaya yönelmiş, insan kaynakları web siteleri ve özel istihdam büroları (insan kaynakları danışmanlık firmaları) hızla çoğalmaya başlamıştır.
Çalışma hayatımızın insanî unsuru ve işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışı, her geçen gün daha çok önem arz etmesine karşılık her nedense insan kaynakları ile ilgili ortak bir dilin henüz oluşturulmamış olduğunu tespit ettik. İşte bu sözlük, bu boşluğu doldurup, zengin bir insan kaynakları terminolojisinin oluşturulmasını amaçlamaktadır. 2.500 civarında kelime ve terimden ibaret olan bu sözlük, insan kaynakları bağlamında araştırma yapmak isteyenler için, bir kaynak eser ve başucu kitabı vazifesini görmesini ümit ediyoruz. Bunun dışında bu sözlükten, işletme sahipleri, işverenler, çalışanlar, sendika temsilcileri ve üyeleri, yayın ve basın dünyasında çalışanlar ve özellikle insan ve toplum bilimleri alanlarında okuyan üniversite öğrencileri istifade edebilir. “İnsan Kaynakları Terimleri Sözlüğü”nün, ilgilenen herkese faydalı olması ümidiyle…
 

Ali SEYYAR
Cihan SELEK ÖZ