Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

İnternetten Satın Almak İçin

Meşhur Ortopedik Özürlüler
Doç.Dr. Ali SEYYAR

 

Takdim

 

Özürlülüğün mahiyeti, eksiklik duygusu ile pekiştirildiğinde farklı bir boyut kazanır. Bu durumda var olanların değeri, mevcut fizikî, sosyal, zihnî ve manevî kapasitelerin önemi ve faydası da tam olarak anlaşılamaz. Özürlülük konusuna böyle olumsuz bir anlam yükleyen bir özürlü, mevcut kapasitesinin gelişiminin önüne bizzat kendisi engeller çıkartmış olur. Böyle bir duygu, günlük hayat akışının estetiğini ve etkinliğini bozacağı gibi, kişisel gelişimi ve başarıyı da zedeler. Hâlbuki özürlülük meselesine farklı bir açıdan bakabilen ve pozitif bir düşünce geliştirebilen birçok özürlü, sahip oldukları imkânları bir nimet olarak görmüş ve özürlülüklerine rağmen azmederek değişik alanlarda üstün başarılar elde edebilmiştir.

Diğer taraftan toplumun büyük bir kesimi de özürlülüğe, fizikî, ruhî ve zihnî yönleriyle kalıcı ve bariz bir noksanlık olarak gördüğü için, genelde negatif bir anlam yüklemektedir. Ancak özürlü olan kişi söz konusu olduğunda aynı kesim konuya genelde daha objektif, merhametli ve duyarlı yaklaşmaktadır. Özürlülük, hastalık ve yaşlılık hakkında kaygılarımızı belirtmek, kötü şeyler düşünmek ve bunları dile getirmek her ne kadar olağan karşılanıyorsa da, özürlü, hasta ve yaşlı kişiler hakkında aynı negatif düşünceler beslemek her zaman o kadar kolay olmamaktadır. Kendisi de özürlü olan Prof. Günther Cloerkes’in “Özürlülerin Sosyolojisi” kitabında tespit ettiği gibi, özürlülük (engellilik) olgusu ile özürlü kişiler arasında zihnimizde oluşturduğumuz farkı, belki de özürlülerin elde ettikleri ve edebilecekleri başarılarıyla ortadan tamamen kaldırmak mümkün olacaktır. Özürlülüğün mutlak anlamda bir engellilik durumu olmadığını, kitapta tanıtılan meşhur ortopedik özürlülerin hayat hikâyelerinden görmek mümkündür.

Özürlülüklerine rağmen engelleri aşabilen ve hayatta kendi kendine yeterli olabilen özürlüler, toplum tarafından her zaman takdir görmüş ve görmektedir. Dolayısıyla toplumsal boyutuyla özürlülük, çoğu zaman bizzat özürlülerin özürlülüklerini algılayış biçimine ve davranışlarına göre şekillenen sosyal bir olgudur. Toplumsal beklentilerin üstünde başarılara imza atabilen özürlüler, belki de bundan dolayı halkın teveccühünü kazanmakta ve “kahraman” veya “meşhur” olarak ilan edilmektedir. Genel anlamda özürlülere fırsat eşitliği verildiğinde ve onları çevreleyen engeller ortadan kaldırıldığında her özürlü, “meşhur” olmasa da en azından bu başarı kervanına katılma şansına sahip olacaktır.

Kitabımızda biyografik özellikleriyle birlikte yer alan “Meşhur Ortopedik Özürlüler”, her ne kadar siyaset, bilim, edebiyat ve sanat gibi değişik alanlarda iz bırakmışlar ise de kahramanlaştırılmadan mümkün mertebe oldukları gibi tanıtılmıştır. Hayat hikâyeleri, şahsî özellikleri çerçevesinde güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte bir bütünlük içinde değerlendirilmiştir.

Geçmişten bugüne kadar şu veya bu şekilde ün yapmış ortopedik özürlüler (sakatlar), elbette sadece bu kitaptaki şahsiyetlerden ibaret değildir. Biz burada sadece hayatlarında ibretler ve örnek sahneler bulunan belli başlı olanlardan otuz tanesini seçerek, doğum tarihlerine göre takdim ettik. Bununla birlikte çalışmada kişiler hakkında kuru bir ansiklopedik bilgi vermek yerine, okunup istifadeyi kolaylaştırıcı bir üslubu benimsedik. Her özürlünün hayat hikâyesinin sonunda mevcut kaynakları da ekledik. Bunun yanında hayatta olup da görüştüğümüz kişilerden elde ettiğimiz şahsî bilgilerimizi de yansıtmaya gayret gösterdik.

Farklı ve özel konuma sahip bu renkli portrelerin hayat hikâyelerinin her birisi aslında takdirlerimizi celbedecek kadar ibret dolu hadiselerle doludur. Bazılarının biyografisi müstakil bir kitap olabilecek kadar önemli olduğunu tespit ettik. Mazeret üretmeyen, pes etmeyen, çalışan, çabalayan, birikimlerini ısrarla faydalı alanlarda değerlendirmek isteyen azimli özürlülerden, özürlü olsun veya olmasın herkes bir şeyler öğrenebilir. Problemleriyle baş etmede bütünüyle başarılı olmasalar dahî, verdikleri mücadeleler bile kendi başına takdir-i şayan bir olaydır. Özürlüler arasında öyle tarihî şahsiyetler var ki, özürlülükleri hiçbir zaman ön plânda olmamış. Çalışmaları, eserleri ve başarıları özürlüklerini âdeta arka plâna itmiştir. İlginçtir bunlardan bazıları da özürlülükleri sayesinde daha da popüler hâle gelebilmiştir.

Şunu da belirtmekte fayda vardır: Özürlülükleri sayesinde veya özürlülüklerine rağmen şöhreti yakalamış şahsiyetlerin özel hayatlarını sadece özürlülükleri üzerine bina ederek tahlil etmek, kişilikleri hakkında her zaman doğru bilgilerin elde edilmesini ve isabetli değerlendirmelerin yapılmasını sağlamaz. Haddizatında kişileri sadece özürlülükleri ile özdeşletirerek değerlendirmek bazen yanıltıcı sonuçlara bile sebebiyet verebilir. Bu tespitten yola çıkarak, biz meşhur özürlülerin kişilik oluşumunda etkin rol aldığını düşündüğümüz özürlülük olgusunun dışında özürlülerin içinde yaşadıkları sosyo-kültürel çevre gibi haricî faktörleri de değerlendirdik. Böylece daha kuşatıcı bir özürlü portrenin ortaya çıkmasını sağlamaya uğraştık.

Özürlülük dünyasına damgasını vurmuş kişilerin özgeçmişleri üzerinden kendi hayatımızın bir muhasebesini de yapabiliriz. Bu yönüyle biyografiler, ortak insanî duyguların ve duyarlılıkların ortaya çıkmasını sağlayan bir vasıta olduğu kadar çok katmanlı iç dünyamızı ve insanî duruşumuzu da belirleyen bir ölçüdür. Biyografiler sayesinde hatalarımızı anlayıp bunlardan vazgeçerek, doğruları bulup kişilikli duruşumuzu sağlayarak hayatımıza yön verebiliyorsak sadece kişisel anlamda değil toplumsal boyutuyla da bir adım ileriye gitmiş oluruz. Elinizdeki bu kitap da bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Bu vesile ile özürlü olanlarla olmayanlar arasında bir diyalog köprüsü oluşturmanın ötesinde değişik sosyal kesimler arasında küçük de olsa kaynaşmaya yol açan bir katkımız olabilmiş ise kendimizi bahtiyar hissederiz.

Doç. Dr. Ali Seyyar

Sakarya-Mart 2006

 

 

 İÇİNDEKİLER 

Amr İbni Cemuh (6.–7. Asır)

Uhud Muharebesine Sakat Olarak Katılan Şehit Sahabe…………………………………….

Zemahşeri (1075–1143)

“Ömür Bu Kadar Kısa İken, Amelleri Kısaltıp, Emelleri Uzatma”…………………………

İmam Bûsîrî (1212–1297)

Bir Rüya İle Felçten Kurtulan Peygamber Aşığı…………………………………………….

Aksak Timur (Timurlenk) (1336–1405)

Türk-Moğol Soyundan Gelen Bütün Asya’yı İstila Eden Savaşçı…………………………….

Murad-I Munzâvî (1644–1719)

İlim, Tasavvuf ve Amelde Büyük Manevî Makamlara Ulaşan Veli …………………………

Abraham Lincoln (1809–1865)

Ülkesinde Köleliği Kaldıran Marfan Sendromlu Devlet Adamı …………………………

Herbert George Wells (1866–1946)

Sakatlığı Sayesinde Yazarlığa Tırmanan Adam………………………………….

Rosa Luxemburg  (1870–1919)

Sosyalizmin Ateşli Savunucusu, Bacağından Sakat Küçük Boylu Kadın ……………….

Franklin Delano Roosevelt (1882–1945)

20. Asrın En Önemli Devlet Adamlarından Birisi……………………………………….

Topal Osman Ağa (1883–1923)

Millî Mücadelede İsim Yapmış Renkli Bir Sima ……………………………………….

Mehmet Sait Köknar (1901–1944)

Bir Sinema Kazasında Yüzünü Yaralayan Oyuncu ……………………………………….

Frida Kahlo (1907–1954)

Trotçki’yi Evinde Barındıran Meksikalı Bayan Ressam ………………………………..

Dorothy Hodgkin-Crowfoot (1910–1994)

Kimya Dalında Nobel Bilim Ödülü Alan Kadın …………………………………………

Paul Karl Feyerabend (1924–1994)

Hayatın Bir Şekilde Devam Edeceğine İnanan Bilim Adamı ………………………….

Şeyh Ahmet Yasin (1938–2004)

İsrail Füzelerinin Hedefi Olan Hamas Örgütünün Manevî Lideri …………………….

Stephan W. Hawking (1942 -)

Beyin Hücreleri Kâinatın Gizemleri İle Meşgul Olan Astro-Fizikçi ……………………

Aydın Menderes (1946 - )

Sarsılmadan Sürekli Okuyan, Araştıran Fikir ve Siyaset Adamı ………………………..

Jean Dominique Bauby (1952–1997)

Sol Göz Kapağıyla Kitap Yazan Fransız Gazeteci ……………………………………..

Christopher Reeve (1952–2004)

Süperman Karakterini Bütün Dünyaya Sevdiren Sinema Aktörü ………………………..

Nazmiye Güçlü (1960 - )

Tepkisini Yazarak ve Konuşarak Ortaya Koyan Sakat Bir Kadın ………………………..

Dilek Sabancı (1964 - )

Özürlüler Dünyasına Damgasını Vuran Güler Yüzlü Bir İş Hanımı ……………………..

Ayhan Yarıcı (1970 -)

Türkiye’nin Tek Spastik “Showman”i …………………………………………………

 

VE DİĞERLERİ

 

Muaz b. Cebel …………………………………….

Kızılarslan …………………………

Pierre Auguste Renoir …………………………

Cemal Gürsel ………………………………………………………..

Abdurrahman Dilipak …………………………………………………..

Gerald Metroz: ……………………………………………………………….

Michel Petrucciani ………………………………………………………..

Hırotada Ototake ………………………………………….

İnternetten Satın Almak İçin

Meşhur Ortopedik Özürlüler
Doç.Dr. Ali SEYYAR