Özürlüler Politikası İle İlgili Kitaplar

 
  •  

  • 1.) Altan, Ömer Zühtü; Sakatlar ve Türkiye’de Çalışma Sorunları, Eskişehir: Eskişehir Ticari İlimler Akademisi; 1976.

  • 2.) Seyyar, Ali; T SOSYAL SİYASET AÇISINDAN ÖZÜRLÜLER POLİTİKASI (ALMANYA-TÜRKİYE MUKAYESELİ); Türdav Yay.; İstanbul; 2001. Kısa Tanıtım: Türkiye’de özürlüler konusunu (uluslar arası) sosyal politika ve dolayısıyla özürlü işgücünün istihdamını değişik ülkeler açısından kıyaslayarak ele alan ilk (doçentlik tezi olarak hazırlanan) kitap çalışması, 224 sayfadır. konuları şunlardır: Almanya’da Özürlülere Yönelik İstihdam Politikaları; Özürlülerin İstihdamında Etkili Olan Kurumlar (Özürlüler Çalışma Atölyesi); İstihdam Edilen Özürlülerin Korunmasına Yönelik Politikalar; Almanya’nın Özürlü İstihdamı ve Kota Sistemi Açısından Dünyadaki Yeri; Türkiye’de Özürlülere Yönelik İstihdam Politikaları; Bir İstihdam Aracı Olarak Türk Kota Sistemi; Özürlü İstihdamı Açısından İŞKUR’un Yükümlülükleri; Özürlülerin istihdamı ve Çalışma Hayatında Korunmalarına Yönelik Öneriler).

  • 3.) Aysoy, Mehmet; Avrupa Birliği Sürecinde Özürlüler Politikası, İstanbul: Açı Yayınları; 2004. Kısa Tanıtım: Sosyolojik tahlillerle zenginleştirilmiş bir bakışla özürlü istihdamını da sosyal politika boyutuyla ele alan bir kitap çalışması.

  • 4.) Seyyar, Ali; ÖZÜRLÜLERE ADANMIŞ SOSYAL POLİTİKA YAZILARI; (Mayıs 2006; 358 sayfa); Kısa Tanıtım: Bir sosyal proje kapsamında Adapazarı Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan bu kitap, yine Ali Seyyar tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın çalışma hayatı ile ilgili bölümünde korumalı işyerleri, özürlü kota sistemi ve özürlülerin mesleki eğitimi ve istihdamı konularına yer verilmiştir.

  • 5.) Aysoy, Mehmet; Hayatı Paylaşmak İçin “ENGEL ÇOK”; AÇI Kitaplar; 2008. Kısa Tanıtım: Bu çalışma, Özürlüler Kanunu ekseninde hem özürlülük, hem de sosyal yapının çözümlenmesini eleştirel bir şekilde değerlendiren bir kitaptır. Çalışmanın hacmi ekler sebebiyle olması gerekenden daha büyük olmuştur ancak bunun sebebi okuyucuya özürlüler adına var olma mevzuatın nasıl özürlüler aleyhine birer araca dönüştüğünün göstergesi olması nedeniyledir. İkinci olarak özürlüler mevzuatı bu alanda bir dilin oluşmasını da belirlemiştir. Bu nedenle çalışmanın sonuna Prof. Dr. Ali Seyyar’ın “Bakım Terimleri Sözlüğü”nden yararlanılarak bir sözlük eklenmiştir.

  •