Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

Ali Seyyar’ın Kitap Çalışmaları
   

Konulara İlişkin Yayınlanmış Kitaplar

İş Sağlığı Ve Güvenliği

• AKBULUT, Turhan (1986), Uygulamalı İşçi Sağlığı, Samsun.

• AKBULUT, Turhan (1996), İşçi Sağlığı Prensip ve Uygulamaları, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

• ARICI, Kadir (1999), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dersleri, Tes-İş Sendikası Yayınları, Ankara.

• AVCI, Adnan (2003), İş Yerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, Alfa Yayınları, İstanbul.

• AYGÜN, İsmail Necdet (1971), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çağatay Yayınları, Ankara.

• GEREK, Nüvit (1999), İş Güvenliği Hukuku, Eskişehir.

• İSTANBUL BAROSU (2004), İş Sağlığı ve Güvenliği, yazar: İstanbul Barosu Yayın Kurulu.

• KAZANCI, İbrahim (1999), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Temel Yayınları, İstanbul.

• MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi (2004), İş Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara.

• SARI, Osman (1997) Türkiye’de İşyeri ve Sendika Denetimi, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş. İstanbul.

• SÜZEK, Sarper (1985), İş Güvenliği Hukuku, Savaş Kitabevi, Ankara.

• TİSK (2005), İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Yayın No: 246, Mart.

• TİSK (2004), İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Değişiklikler ve İşveren Yükümlülükleri Semineri, Yayın No: 241, Mayıs.

• TİSK (2002), İşyeri Hekimi İstihdamında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri, Yayın No: 226, Eylül.

• TUNA, Hacer (1991), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği El Kitabı, İstanbul.

• TUNÇOMAĞ, Kenan ve Tankut CENTEL, (2003), İş Hukukunun Esasları, Beta Basım, İstanbul.

• YİĞİT, Abdulvahap (2005), İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Aktüel Yayınları, İstanbul.