Nesil Yayınlarından Yeni Bir Kitap:
ZENGİN OLMANIN MANEVÎ ŞİFRELERİ

 

29 Mayıs 2014

Sosyal Ar- Ge Derneği Prof. Dr. Ali Seyyar, zenginlik konusunu işlemeye yeni yazdığı ve Mayıs 2014 tarihinde Nesil Yayınlarından çıkacak olan ilginç bir kitapla devam etmektedir. “Zengin Olmanın Manevî Şifreleri” ismini verdiği kitabın Giriş kısmında Ali Seyyar, konunun önemine dair şu açıklamalarda bulunmaktadır:

“Çok lütufkâr olan Allah, yapılan bazı güzel davranışların ve iyiliklerin karşısında Müslümanları sadece ahirette mükâfatlandırmakla yetinmez daha dünyadayken onlara peşinen bazı ihsanlarda bile bulunabilir. Bazı girişimci Müslümanların, işte sabırla çalışmak gibi bu şartları yerine getirdikleri için, belirli bir dönemden sonra maddî refah içinde rahat bir hayat yaşadıklarını imrenerek görebiliriz. Erdemli mal sahipleri ve zenginlere, onun için her zaman saygı gösterilmelidir. Çünkü onların kazançları helal ve elde ettikleri mal ve mülkte helaldir. Allah’ın Resulü (sav) şöyle buyurmuşlardır: “Salih bir adam için temiz (helal) mal ne kadar güzeldir.” Maddî perspektiften bakıldığında çalışmak ve para kazanmak yani zengin olmak arasında doğru bir münasebet vardır. Kuran-ı Kerim de bunu zaten inkâr etmemektedir. Âyet çok açıktır: “Ve gerçekten de insan, ancak çalıştığını elde eder”. İnsan, rızık için çabalar, gayret gösterir, emek sarf eder, bedenen ve zihnen çalışarak bir şeyler elde eder. Zenginlik ile girişimcilik veya maddî refah ile gayretli çalışma arasında elbette müspet bir bağ vardır. Ancak özellikle elde edilen farklı sonuçlar açısından bu ilişki mutlak değildir. Nasıl oluyor da bazı insanlar az çalışmalarının sonucunda çok, bazıları ise çok çalışmalarının sonucunda daha az şeyler elde edebiliyor? …”

Maddî zenginliğin ahirette daha önem taşıyacağını ve İslâm’a hizmet etmenin bir aracı olduğunu söyleyen Ali Seyyar’ın yeni kitabın arka kapağında ise şu bilgeler ön planda tutulmaktadır:

“İktisadî gelişmenin çok önemsendiği ve toplumsal refahın da bir gelişmişlik kriteri olarak benimsendiği küresel bir dünyada, Müslümanların maddî alanda zayıf kalmaları, İslâm’ın yüceliğine gölge düşürür. Bu sebeple kulluk şuuruna vakıf olan Müslümanların Allah’ın lütfuna sığınarak zenginliğe kavuşmaları teşvik edilmelidir. Kuran ve Sünnet çizgisinde belirlenmiş bereket kaynaklarına müracaat eden Müslümanlar, dünyevî refahla birlikte uhrevî saadeti de temin etmiş olurlar. Bereket kaynakları, sadece maddî unsurlardan oluşmaz. Materyalist yaklaşımlardan farklı olarak helal rızkın bereketlenmesini sağlayan unsurların başında daha çok manevî-sosyal içerikli tutum ve davranışlar gelir. İbadetlerini aksatmadan helal yoldan temiz para kazanmak isteyenler, ilahî rahmet hazinelerinden yararlanarak zenginliğe kavuşabilirler. Zenginliğin dünyevî sürdürülebilirliği ve uhrevî kalıcılığı ise manevî şifrelerinde gizlidir.” Kitap dört bölümden oluşmaktadır.

BİRİNCİ BÖLÜM: DİNÎ EMİR VE TAVSİYELER AÇISINDAN ZENGİN OLMA YOLLARI
1.) Haramdan Kaçınarak ve Helale Sarılarak Zenginleşin
2.) Tövbe İstiğfar Ederek Zenginleşin
3.) İstişare ve İstihare Ederek Zenginleşin
4.) Namaz Kılarak ve Sabrederek Zenginleşin
5.) Kuran-ı Kerim Okuyarak Zenginleşin
6.) Dua Ederek Zenginleşin
7.) Oruç Tutarak ve Sahura Kalkarak Zenginleşin
8.) Evlenerek ve Çocuk Sahibi Olarak Zenginleşin

İKİNCİ BÖLÜM: MANEVÎ VE AHLÂKÎ DURUŞ AÇISINDAN ZENGİN OLMA YOLLARI
9.) Malın Bir İmtihan ve Emanet Olduğu Bilinciyle Zenginleşin
10.) Rızkın Sadece Allah’tan Geldiği Bilinciyle Zenginleşin
11.) Takva ve Tevekkül Bilinciyle Zenginleşin
12.) Şükür Bilinciyle Zenginleşin
13.) Rıza ve Kanaat Bilinciyle Zenginleşin
14.) İktisat Bilinciyle Zenginleşin
15.) Böbürlenmeden ve Tevazu Göstererek Zenginleşin
16.) Başkalarını Kıskanmadan İmrenerek Zenginleşin
17.) Kimseden Bir Şey İstemeden Zenginleşin

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SOSYO-EKONOMİK DAVRANIŞLAR AÇISINDAN ZENGİN OLMA YOLLARI
18.) Selâmı Yaygınlaştırarak Zenginleşin
19.) Zekât Vererek Zenginleşin
20.) Cömert Davranarak ve Borç Vererek Zenginleşin
21.) İnfak, Sadaka ve İyilikte Bulunarak Zenginleşin
22.) İnsanlara Yumuşak Davranarak ve Muhtaçları Koruyarak Zenginleşin
23.) Anne-Baba ve Yaşlılara Hizmet Ederek Zenginleşin
24.) Akraba İlişkilerini Kuvvetlendirerek Zenginleşin
25.) Yoksullara ve Misafirlere İkramda Bulunarak Zenginleşin

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇALIŞMA AHLÂKI VE HUKUKU AÇISINDAN ZENGİN OLMA YOLLARI
26.) İşe Hamd (Besmele) İle Başlayarak Zenginleşin
27.) Tembellik Göstermeden İşe Erkenden Başlayarak Zenginleşin
28.) Meslek Edinerek Zenginleşin
29.) Bal Arısı Gibi Çalışarak Zenginleşin
30.) İşi Ehline Vererek Zenginleşin
31.) Kul Hakkı Kapsamında İşçileri Koruyarak Zenginleşin
32.) İşyerinde Maneviyat Uygulayarak Zenginleşin
33.) İş ve Ticaret Ahlâkına Uyarak Zenginleşin

Son olarak Ali Seyyar kitabı hakkında şunları söyleme ihtiyacı duymaktadır: “Biz Müslümanların zengin olmasını savunurken ve teşvik ederken, bu zenginliğin elbette onların ve toplumun hayrına olmasını dileyerek bu kitabı yazdık. Böyle bir zenginlik anlayışı, hem dünyevî, hem de uhrevî bir kazançtır. Onun için kitabımızda Kuran ve Sünnet ekseninde hem helal yollardan zengin olma yolları gösterilecek, hem de bu zenginliğin sürdürülebilirliğine yönelik yine meşru dairede bazı önemli ipuçları verilecektir.”