Sosyal Ar-Ge Derneği Yeni Binasına Kavuştu

 

27 Ocak 2016

Sosyal Ar-Ge Derneği, farklı hizmet anlayışı ile yeni binasına taşındı. Yeni binasına yerleşmesiyle birlikte faaliyet alanlarını zenginleştiren Sosyal Ar-Ge Derneği, bünyesine satranç, akıl oyunları, yabancı diller ve sevgide engel yok kulübü dâhil etti.

DERNEĞİN YENİ ADRESİ:

SOSYAL AR-GE DERNEĞİ; Arabacıalanı mah. Eski Kazımpaşa cad. 524 sk. No. 209/2; Serdivan/Sakarya. (Serdivan AVM’ye 100 metre; A101 Karşısı; Gül Gayrimenkul yanı)

WEB SİTELERİ: www.sosyalargem.com - www.sosyalsiyaset.net - www.manevibakim.com

E-POSTA: info@sosyalargem.com

FACE: sosyal arge

GSM: 0530 031 54 84

BANKA BİLGİLERİ:

Sosyal Ar-Ge Derneği; GARANTİ BANKASI; Sakarya Üniversitesi; HESAP-NO: 1414/6299986; IBAN: TR 39 0006 2001 4140 0006 2999 86; (Not: BAĞIŞ; BURS veya ZEKÂT yazmayı unutmayınız).

 

SATRANÇ KULÜBÜ

Derneğin yetkilileri, yeni oluşturulan Satranç Kulubü ile ilgili verdiği bilgiler şu şekildedir: “16 asırdan beri oynanan satranç, diğer oyunlardan farklı olarak, insan zekâsını yoran ve geliştiren bir vasıtadır. Karşılıklı olarak oynandığı için, her iki taraf da diğerinin hamle stratejilerini tahmin etmesi gerekmektedir. Her bir hamle, yüzlerce farklı ihtimalleri doğurduğu içindir ki satranç, basit bir oyun olmaktan ziyade girift ve kompleks bir beyin ve hafıza mücadelesidir. Satranç, çocuk ve öğrencilerin zekâlarını geliştirdiği gibi yaşlılarınınkini de korumaktadır.” Derneğin, hedefi, öğrencilerin doğru düşünme, akıl yürütme becerilerinin yanında akademik, duygusal ve sosyal zekâlarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Dernek, çocukların stratejik düşünmelerine yardımcı olurken, sabır, hoşgörü, şefkat, merhamet gibi ahlâkî değerler de kazandırmaktadır. Satranç oynamanın faydaları ise şu şekildedir:

• Satranç, öğrencilerin dikkatli olmasına ve zihnî yoğunlaşmalarına yardımcı olur.
• Öğrencilerde kazanmayı içselleştirme, yenilgiyi hazmetme ve âdil rekabet etme gibi pozitif tutum ve davranışlar geliştirir.
• Hayal gücü gibi farklı bakış açıları kazandırarak eğitime katkı sağlar.
• Mantık yürütme ve stratejik düşünme sistemine katkı sağlar.
• Hafızayı ve derin düşünme becerilerini geliştirir.
• Hedef odaklı plân ve program yapma kabiliyetini artırır.

ZEKÂ VE AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

Akıl, gözlemleyerek, düşünerek, tefekkür ederek, mukayese yaparak, hayal ederek, eğitim alarak veya nasihat dinleyerek, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırt edebilecek derecede elde edilen zihnî kabiliyetlerin ve anlama-kavrama becerilerinin bütünüdür. Zekâ, bir anlamda bir merdivenle ne kadar hızlı çıkabileceğimizi gösterirken akıl, doğru hedefe ulaşabilmek açısından merdivenin doğru pencereye dayamamız gerektiğini öğretmektedir. Aklın doğru düşünebilmesi için, kalbin de akletmesi (düşünmesi) gerekir. Dolayısıyla doğru düşünebilmenin kaynağı vicdan ve kalptir. Akıl ve zekâ oyunları; çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, plânlama, mantık yürütme, mantıksal bütünleme, görsel düşünme, dikkat, rikkat, konsantrasyon, hafıza ve gönül alanlarında gelişimini sağlayan düşündürücü, zevkli ve eğlendirici oyunlardır. Gayesi, öğrencilerin, başarısızlıklar karşısında yılmamayı, muvaffakiyet için inanarak, sistemli ve disiplinli çalışmanın kurallarını öğretmek, zihnî, bilişsel, sosyal, duygusal ve manevî gelişimlerini desteklemek. Çocukların zekâ gelişimine katkı sağlarken, hak, hukuk, vicdan, kalp, ahlâk gibi manevî değerler de birlikte öğretilmektedir. Zekâ ve akıl oyunlarının faydaları ise kısaca şunlardır:

• Öğrencilerin detaylı ve bütüncül düşünmeleri gelişir.
• Etkin düşünme teknikleri ile problem çözme yetenekleri artırılır.
• Zihinsel aktiviteler ile doğru düşünmeye sevk edilir.
• Harfler, sayılar, renkler gibi kavramları daha kolay öğrenmeleri sağlanır.
• Plânlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır,
• Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir,
• Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığını kazandırır.
• Tecessüs (İlmî Merak) duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir.
• Ezberci zihniyetten uzaklaştırır ve olaylara hikmet gözüyle bakmasını öğretir.
• Hayata karşı mukavemet gücü artırılır, başarılı olmanın manevî sırlarını öğrenir.

RÜYA TABİRİ VE TERAPİSİ AR-GE MERKEZİ

Rüya Ar-Ge Merkezi, aşağıdaki alanlarla ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır.

• Rüya içeriklerini ve kişi üzerindeki etkilerini incelemek.
• Kişisel ve manevî gelişim açısından rüyaları tahlil etmek.
• Rehabilitasyon amaçlı rüya tabirleri ve teknikleri geliştirmek.
• Kuran ve Sünnette rüyaların konumunu ve sosyal hayata yansımalarını araştırmak.
• Rüya terapisi uygulama yöntemleri geliştirmek ve eğitimini vermek.
• Rüya ile sosyal, duygusal ve ruhsal zekâ arasındaki ilişkiyi araştırmak.
• Rüya yoluyla yabancı dil öğrenme yollarını keşfetmek.
• Rüya ile fütüroloji (gaybî bilgiler) arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmak.
• Bir manevî bilim kaynağı olarak rüya ve türlerini (sadık rüyaları) araştırmak.

Rüya alanında vatandaşlara sunulan hizmetler şunlardır:

Post-Travma ve Şeytanî Rüyalara Karşı Manevî Terapi Hizmetleri: Derneğimizin uyguladığı rüya terapisi, Kuran ve Sünnet ışığında kişiyi rahatsız eden rüyaların anlamlarını bulmaya çalışarak, sosyal ve manevî dünyanıza yön verecek tahlil, tembih ve telkin çalışmalarından oluşmaktadır.

Karmaşık ve Sorunlu Rüyalara Karşı Sosyal ve Manevî Destek/Danışmanlık Hizmetleri: Psikolojik sorunlarınızı, kaygılarınızı ve diğer endişelerinizi rüyalarınızı doğru ve hayırlara vesile olabilecek sorumluluk anlayışı ile yorumlayarak, huzur ve saadete kavuşmanıza yardımcı olabiliriz.

Sadık Rüyalar İçin Manevî Tabir ve Rehberlik Hizmetleri: Sadık rüyalar, müjdeleyici rüyalardır. Bu rüyalar, genelde ilahî kaynaklı haberler ve bilgiler içeren manevî rüyalardır. Bu kategoride rüyalar görmüş iseniz bunları özel olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Rüya yoluyla size gelen mesajları değerlendirirken, elde edilen bilgiler mahremiyet çerçevesinde sadece sizlere fayda sağlayacak bir şekilde ve bilimsel amaçlar uğruna kullanılacaktır.

Rüya Ar-Ge Merkezinde Prof. Dr. Ali Seyyar (Sosyal Bilimci) ve Prof. Dr. Hidayet Aydar (İlahiyatçı) hocaların başkanlığı altında kendi alanlarında uzman olan bir danışma kurulu oluşturulmuştur.