Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Hakkında Kanun Tasarısı

15/12/2010
 

 

Ülkemiz adına 25 Ekim 2007 tarihinde Lanzarote'de imzalanan “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi", 08 Kasım 2010 tarihli TBMM Dışişleri Komisyonu Raporu ile kanun tasarısı TBMM Başkanlığı’na iletilmiştir.

Söz konusu kanun tasarısı ile, mevcut hukuki düzenlemelerle uyum içinde olan sözleşmenin hukuki mevzuatı pekiştireceği düşünülmektedir. Ayrıca uluslar arası işbirliğinin arttırılacağı , cinsel istismar, çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisi gibi kavramların tanımlanmasının önemli olduğu belirtilmektedir.

Detay...

Ali Seyyar, AK Partili Yerel Yöneticilere Geleceğin Sosyal Politikalarını Anlattı

09/12/2010
 

 

Prof. Dr. Ali Seyyar, Erenler Belediyesi Kültür Merkezinde, “siyasi partilerin geleceğe yönelik sosyal politikaları nasıl olmalıdır” hakkında parti teşkilatına konferans verdi. Konferansta, sosyal siyaset uygulayıcıların neler yapması gerektiğine, sadaka kültürünün yaygınlaştırılmasına, kürtaj kanununun değiştirilmesine, görülebilen sosyal sorunların yanında görülmeyen sosyal sorunlara da el atılması gerektiğine, özürlü insanların evlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğine değinildi. Ayrıca Hz. Muhammed’in örnek yaşayışından kesitler de sunuldu.

Detay...

Türkiye’nin En Kapsamlı “Sosyal Hizmet Terimleri Ansiklopedisi” Çıktı

Kasım 2010
 

 

Sakarya Kitabevi Kasım 2010 tarihinde Türkiye’nin en kapsamlı “Sosyal Hizmet Terimleri Ansiklopedisi”ni çıkardı. Sosyal bilimler alanına birçok ansiklopedi kazandıran Prof. Dr. Ali Seyyar, bu sefer Sakarya Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Yusuf Genç ile birlikte Sosyal Hizmetlerle ilgili 900 sayfayı bulan bir ansiklopedi hazırladı. Ansiklopedide her bir kavrama geniş açıklamalar getirilmiş olduğu gibi, Almanca ve İngilizce karşılıkları da verilmiştir.

Detay...

III. Sabahattin Zaim Sempozyumu Düzenleniyor

11/12/2010
 

 

İstanbul İktisatçılar Derneği tarafından düzenlenecek olan III. Sabahattin Zaim Sempozyumu, 11 Aralık 2010 Cumartesi günü İstanbul Topkapı Eresin Otelinde gerçekleşecektir. “İslâm, Ekonomi ve Yönetim” konularının ele alınacağı sempozyumda rahmetli Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in oğlu Prof. Dr. Selim Zaim bir açılış konuşması yapacaktır. Sempozyuma Dışişleri Bakanı AHMET DAVUTOĞLU ile Cumhurbaşkanı ABDULLAH GÜL’ün de katılması beklenmektedir. “İSLAM VE ÇALIŞMA YAŞAMI” başlığı altındaki son oturumda Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Seyyar, “İSLAM’DA SOSYAL POLİTİKALAR” konusunu işleyecektir. Sempozyuma üniversite öğrencileri başta olmak üzere rahmetli Sabahattin hocayı seven bütün vatandaşlar davetlidir.

Detay...

Ali Seyyar Dünya Özürlüler Gününde Sefaköy'de Olacak

03-04/11/2010
 

 

Küçükçekmece Belediyesinin davetlisi olarak Ali Seyyar, Dünya Özürlüler Günü münasebetiyle Sefaköy'de "Özürlülüğe Manevi Bakış" başlığını taşıyan bir konferans verecektir. Toplantıya herkes davetlidir. Ali Seyyar, bu vesile ile kitaplarını imzalayacaktır.

Detay...

İstanbul’da Yoksullukla Mücadele Sempozyumu Yapıldı

13-15/10/2010
 

 

Yoksullukla mücadele alanında sosyal politika aktörü olan Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce (SYD-GM) 13-15 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul’da “Yoksullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler” isimli uluslararası bir sempozyum düzenlenmiştir.

Detay...

Ali Seyyar “Masa Üstü” Konuğu Olacak

14/08/2010
 

 

Ahmet Turan Alkan ve Salih Zengin’in SAMANYOLUHABER’de Ramazan ayı için hazırladıkları özel Masaüstü programına Prof. Dr. Ali Seyyar davetli oldu. 14 Ağustos 2010 tarihinde (Cumartesi günü) saat 21’00’de başlamış olan Masaüstü programında Ali Seyyar’ın yazdığı son kitabı “Şakacı Sahabe Hz. Nuayman”dan yola çıkılarak Peygamberimizin ve Hz. Nuayman’ın şakaları ele alındı.

Detay...

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Özürlüleri Engelleyen Uygulamaları Utanç Verici

08/08/2010
 

 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, özürlülerin kullanımına uygun dizayn edilmiş toplu taşıma araçlarını hizmete soktuğunu duymuştum. Bunları ne zaman ve hangi şartlarda özürlüler kullanabilir acaba? Mesela bedensel özürlü ve tekerlekli sandalyeye mahkûm bir anne, kızının nikâhına katılabilmek için bu araçlar niçin hizmete sunulamaz? Sunulduğunu düşünelim ve bedensel özürlü annenin Büyükşehir Belediyesinin nikâh salonuna ulaştırıldığını düşünelim. Peki her gün yüzlerce insanın ve dolayısıyla özürlülerin de katıldığı bir nikah salonunun acaba özürlülere fizikî yapı açısından uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa sosyal belediyecilikle övünen bir büyükşehir belediyesi, DİSNEYLAND gibi bir eğlence parkına milyonlarca lira para akıtırken, iki basamaklı bir merdivene basit bir rampa koymayı çok mu görüyor?

Detay...

Cihan Selek Öz’ün “Sosyal Belediyecilik Bağlamında Evde Bakım Hizmetleri” İçerikli Doktora Tezi İttifakla Kabul Edildi

08/07/2010
 

 

Sakarya Üniversitesi’nde İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olan Cihan SELEK ÖZ, 08 Temmuz 2010 tarihinde “Sosyal Belediyecilik Bağlamında Evde Bakım Hizmetleri (İstanbul, Ankara ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri Örnekleri)” başlıklı doktora tezinin savunmasını başarıyla yaparak “doktor” unvanı aldı.

Detay...

Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Düzenliyor

28/06/2010
 

 

26- 28 Kasım 2010 tarihlerinde Türkiye’nin kültür başkenti İstanbul’da ilk defa çocuklar için geniş çaplı bir kongre tertiplenecektir. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, medeniyetin güzellik, doğruluk, erdem, adalet ve iyilik idealine dayalı, çocuk hakları sözleşmesinde yer alan ilkelere göre, çocuğun temel yararına öncelik verilerek doğuştan getirdiği yetenekleri nitelikli bir eğitimle geliştirmesi, güç koşullarda kalması durumunda korunması, kendisini ilgilendiren konularda görüşüne başvurulması, maruz kaldığı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, büyüme ve gelişme evrelerinde medeni, sosyal, ekonomik, kültürel haklarını öğrenmesi, talep etmesi ve hayata geçirilmelerinin sağlanmasına yönelik çocuk hakları kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla ÇOCUK VAKFI tarafından tertiplenecek olan kongrenin hamisi Bizzat TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin olacaktır.

Detay...

Peygamberimizin Örnek Davranışlarından Hareketle Günümüzde Zihinsel Özürlüler Nasıl Korunmalıdır?

25/06/2010

 

 

“Peygamberimizin Örnek Davranışlarından Hareketle Günümüzde Zihinsel Özürlüler Nasıl Korunmalıdır?” Prof. Dr. Ali Seyyar, bu soruyu, Rağbet yayınlarından piyasaya yeni çıkan kitabının kapağında okurlarına sormakta ve cevabı kolaylaştırmak adına bir ipucu vermektedir. Kitabının adına “ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLÜK AÇISINDAN Şakacı Sahâbî Hz. NUAYMAN” demek suretiyle meseleye aydınlık kazandırmaktadır. Ali Seyyar, bir taraftan Hz. Nuayman’ın zekâ boyutunu irdelemekte, diğer taraftan da Peygamberimizle bu sahabe arasındaki özel sosyal münasebeti incelemektedir.

Detay...

Memur-Sen, Anayasa Değişikliğinin Kamu Görevlileri Sendikaları Üzerinde Etkileri Çalıştayı Yaptı

20-22/06/2010

 

 

Kamu görevlileri sendikalarının örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkına yönelik mevzuatın anayasa değişiklikleri ekseninde gözden geçirmek maksadıyla Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 20-22 Haziran 2010 tarihlerinde Büyük Abant Otelinde “Anayasa Değişikliğinin Kamu Görevlileri Sendikaları, Örgütlenme ve İkincil Mevzuat Üzerinde Etkileri, Öngörüler, Öneriler Çalıştayı” tertipledi. Sendika temsilcilerinin yanında birçok bürokrat ve bilim adamının katıldığı çalıştayda, AB’ye tam üyelik müzakere sürecinin “Sosyal Politika ve İstihdam” başlıklı 19. faslının açılabilmesi de genel anlamda anayasa değişikliğine, özel anlamda örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamaların kaldırılması ve bununla birlikte memurlara toplu sözleşme ve grev hakkının verilmesine bağlı olduğu ifade edildi.

Detay...

Sosyal Politikalarda Can Simidi Nedir?

20/06/2010

 

 

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde sosyal siyaset alanında araştırma görevlisi olan Faruk Taşçı, yüksek lisans tezi olarak hazırladığı çalışmasını genişleterek, kitaplaştırdı. Nobel yayınlarında çıkan “Sosyal Yardım- Sosyal Politikalarda Can Simidi” kitabı, yoksulların nasıl sosyal koruma kapsamına alınabileceğini değişik ülkelerdeki örnek modellerden yola çıkarak, göstermektedir.

Detay...

Selçuk Üniversitesinde Bir İlk: “İslâm Hukukunda Hükümlere Tesiri Bakımından Bedensel Engel” İsimli bir Doktora Tezi Yazıldı

14/06/2010

 

 

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Ana Bilim Dalı, İslâm Hukuku Bilim Dalında Hilal Özay Hanımefendi Müslüman özürlüleri yakından ilgilendiren bir konu hakkında doktora tezini başarı ile savundu. “İslâm Hukukunda Hükümlere Tesiri Bakımından Bedensel Engel” ismini taşıyan doktora tezinde ibadetlerde (namaz, imamlık, zekat, cihat, cizye vb.) bedensel özrün tesiri, muamelatta (rehin, nikah, icare, kefalet, vekalet, hibe vb.) bedensel özrün tesiri, ukubatta (kısas, sarhoşluk, dinden dönme, hâkim vb.) bedensel özrün tesiri incelenmiştir.

Detay...

Kadın İstihdamının Artırılması Ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması İçin Başbakanlık Bir Genelge Yayınladı

25/05/2010

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadınların çalışma hayatına kazandırılması maksadıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Bundan böyle her Bakanlıkta bir müsteşar yardımcısı görevlendirilecek. Ayrıca sivil toplumun katılımıyla “Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu” oluşturulacak. Bu çerçevede işyerlerinin kreş yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği sıkı bir şekilde denetlenecektir. Bu bağlamda “Kadın İstihdamının Artırılması Ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu Başbakanlık Genelgesi, 25 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu Genelgeyle kamu ve sivil toplum birlikte eşgüdüm içinde çalışacak ve kadın-erkek fırsat eşitliği sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Detay...

Prof. Dr. Ali Seyyar, ESAM’ın Konuğu Oldu:
Sosyal Bakım Sigortası Ne Zaman Tesis edilecek?

12/05/2010

 

 

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ESAM) Çarşamba Konferanslarına katılan sosyal siyaset ve sosyal güvenlik uzmanı Prof. Dr. Ali Seyyar, bakıma muhtaç yaşlı, özürlü ve kronik hastalara yönelik ayrı bir sosyal sigortanın ihdas edilmesi gerektiğini söyledi. Bütün Avrupa ülkelerinin sosyal sigortalar sisteminde bakım sigortasının kurulduğunu ifade eden Seyyar, bu yönüyle Türk sosyal güvenlik sisteminin yetersiz olduğunun altını çizdi.

Detay...

Prof. Dr. Ali Seyyar, Lise Öğrencileri İle Özürlü Dostu Konferanslara Devam Ediyor

16/04/2010

 

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sevgiye Engel Yok’ isimli seminerlerin 5.si Sakarya Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Detay...

Prof. Dr. Ali Seyyar, Sakarya Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Mehmet Durman’ın 29.03.2010 Tarihli  “Kamuoyu Duyurusu”na Bir Açıklık Getirdi

30/03/2010

 

 

 

Sakarya Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Mehmet Durman’ın 29.03.2010 Tarihli “Kamuoyu Duyurusu”na Cevabî Açıklamam

Prof. Dr. Ali Seyyar

Sn. Rektör’ün, Türk Dil Kurumu’nun Büyük Sözlüğünden hareketle “Meczup” kelimesinin birinci anlamının “Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse” olduğunu itiraf etmesinin yanında “Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş gerçek kimselerin maddi ve manevi değerlere saldırı yapması asla düşünülemez” tespitinde bulunması, konuya açıklık getirmiş olması açısından takdiri şayandır. Sn. Rektör, bununla birlikte birinci ve asıl anlamından uzaklaşarak, “Meczup” kelimesinden daha çok “Aklını yitirmiş kimse, deli” anlaşılması gerektiğini iddia etmektedir. Hangi bilimsel araştırmalara dayandırıldığını bilmediğimiz bir varsayımla Türk Halkının da, “Meczup” kelimesinden bu ikinci versiyonu anladığını öne sürmektedir.

Detay...

“Sevgiye Engel Yok” Projesi Kapsamında Lise Ziyaretleri Devam Ediyor

26/03/2010

 

 

Bir bilim adamı (Ali Seyyar) ve bir spastik (Ayhan Yarıcı) her Cuma günü niçin bir araya gelir?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sevgiye Engel Yok’ isimli seminerler zinciri kapsamında her Cuma günü bir okulda öğrencilerin özürlülerle kaynaşmasını sağlayan eğitimler verilmektedir. Özürlüler dünyasını yakından bilen Prof. Dr. Ali Seyyar, öğrencilerin anlayabileceği bir dille özürlülere sevgi ile yaklaşmanın yollarını değişik sosyal pedagojik yöntemler sergileyerek göstermektedir. Bunun yanında sinema oyuncusu, “stand-up”cı ve “show-man” Ayhan Yarıcı, yaptığı ilginç esprilerle öğrencileri güldürüyor.

Detay...

2. Ulusal İstihdam Stratejisi Çalıştayı

29-20/02/2010

 

 

Türkiye'nin ve tüm dünyanın en önemli problemi haline gelen işsizlikle mücadele etmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kapsamlı bir stratejinin saptanması ve hayata geçirilmesi maksadıyla 2. Ulusal İstihdam Stratejisi Çalıştayı, değişik kesimlerden 29 kurum ve kuruluşun katılımıyla yapılmıştır.

IV. Alt Komite, İstihdamda Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımını Artırmak

V. Alt Komite, İstihdam ve Sosyal Koruma Politikaları.

 

 

Daha Önceki Yıllara Ait Haberler